101. تأثیر غلظت، شکل فیزیکی و شیمیایی منابع کود ازته بر صفات کیفی برگ توت و عملکرد کرم ابریشم

سید اسماعیل حسینبی امام؛ معین الدین مواج پور؛ علیرضا صیداوی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 474-486

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته در توتستان، بر کیفیت برگ توت و صفات پیله کرم ابریشم، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سیزده تیمار و سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. هر تکرار شامل ده اصله درخت توت بود. سه فاکتور شامل دو نوع کود به‌عنوان فاکتور A (اوره و سولفات آمونیوم) هر کدام به دو شکل فیزیکی به‌عنوان فاکتور B (جامد و ...  بیشتر

اکولوژی
102. ارزیابی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کف زی به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه تجن

میلاد شکری؛ حسین رحمانی؛ محمدرضا احمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 52-61

چکیده
  یکی از روش های مناسب جهت تعیین سلامت و تاثیر فعالیت های انسانی بر کاهش کیفیت رودخانه ها، ارزیابی آن ها با استفاده از جمعیت بی مهرگان کف زی می باشد. نمونه برداری بی مهرگان کف زی با استفاده از نمونه بردار سوربر (مساحت m21/0 و چشمه تورmµ 63) از مهر1390 بصورت ماهیانه به مدت یکسال در 6 ایستگاه مطالعاتی با 3 تکرار به مسافت حدود 80 کیلومتر انجام شد. ...  بیشتر

اکولوژی
103. نقش سوسکهای سرگین خوار در اصلاح ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع نیمه استپی شهرکرد

مژده دوستانی؛ پژمان طهماسبی؛ ایرج رحیمی پردنجانی؛ الهام امیدزاده

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 54-67

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر گروههای عملکردی سوسکهای سرگینخوار در اصلاح برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر اثر تجزیه سرگین گاو در مرتع تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. بدین منظور توری‌های با اندازه سوراخ‌های بزرگ و کوچک و کود دامی گاو در هفت حالت مختلف به علاوه یک حالت شاهد هر کدام با با سه ...  بیشتر

کشت بافت
104. بررسی پاسخ آنتی بادی های منو کلونال بر علیه آنتروتوکسین اپسیلون کلوستریدیوم پرفرینجنس به روش کشت ماکروتکنیک

رویا صدری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 56-63

چکیده
  کلوستریدیا پرفرینجنس باکتری بی هوازی است که با تر شح توکسین اپسیلون منجر به بیماری کشنده آنتروتوکسیمی در دام می شود ، در این مطالعه اثر سیتوتوکسیسیته دو منو کلونال آنتی بادی خنثی کننده،4D7 و5B7 بر علیه توکسین اپسیلون بررسی شد. بدین منظور باکتری کلوستریدیا پرفرینجنس بر روی سلول تهیه شده از کلیه سگ( Madin, MDCK (Derby Canine Kidney کشت داده شد. و سلول ...  بیشتر

105. شناسائی و بررسی فراوانی راسته Calanoida از زیر رده پاروپایان (Copepoda) در آبهای ایرانی دریای عمان قبل و بعد از مانسون

ملیحه سنجرانی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 59-70

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسائی و معرفی راسته Calanoida دریای عمان، از تنگه هرمز تا پسابندر در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386 انجام پذیرفت. در این بررسی نمونه­های شناسائی شده در 14 خانواده و 22 جنس مورد شناسائی قرار گرفتند. در این مطالعه مشخص گردید که جنس Paracalanus از خانواده Paracalanidae با 63% بیشترین فراوانی و جنس Aetideus از خانواده Aetidae با 01/0% کمترین ...  بیشتر

فیزیولوژی
106. اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین

حمیدرضا ابری؛ مینو محمودی؛ سیامک شهیدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 72-84

چکیده
  مقدمه: استفاده از کراتین به عنوان مکمل غذایی، برای کمک به عملکرد ورزشی، عمومیت گسترده‌ای در میان ورزشکاران دارد. با این وجود اخیراً نگرانی‌هایی در مورد اثر زیان آور مصرف کوتاه و بلند مدت کراتین بر سلامتی بیان شده است. هدف از مطالعه‌ی اخیر، بررسی اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN، کراتینین و بافت کلیوی در رت‌های نر تحت تمرین ...  بیشتر

107. بررسی اثر استرس بنزوآلفاپایرن بر بافت های آبشش و سطوح کورتیزول پلاسما در ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 161-169

چکیده
  زمینه مطالعه: هیدروکربن‌های حلقوی آروماتیک از آلاینده‌های آلی محیط می‌باشند و می‌توانند بر آبزیان و اکوسیستم های آبی اثرات مخربی داشته باشند. هدف: مطالعه حاضر به بررسی اثر هیدروکربن بنزوآلفاپایرن (BaP) بر ساختار آبشش و تغییرات سطوح کورتیزول ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) پرداخته است. روش کار: ماهیان در سه گروه پایه، شاهد و تیمار بررسی ...  بیشتر

فیزیولوژی
108. تأثیر وضعیت تغذیه‌ای بر پروفایل شیمیایی خون و انتخاب شاخص‌های مناسب در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

هاشم خندان بارانی؛ محمد رضا حیدری؛ محدثه میری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 167-177

چکیده
  مطالعه حاضر جهت مشخص کردن پارامترهای بیوشیمیایی خون با پتانسیل تشخیصی برای ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای و سلامت در ماهی کپور معمولی انجام شد. بر این اساس ۹۰ قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 5/9±157 گرم در سه تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 9 مخزن 300 لیتری به‌طور تصادفی رهاسازی شدند و تحت شرایط متفاوت تغذیه‌ای قرار گرفتند: تیمار اول 14 ...  بیشتر

زیست شناسی دریا
109. تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت کفزیان سواحل جنوبی دریای خزر، پره سر

علی نصرالهی؛ مرتضی فرشچی؛ محمدرضا شکری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 178-193

چکیده
  در مطالعه حاضر نمونه برداری از ماکروبنتوزهای سواحل پره سر در 7 ایستگاه و در دو عمق 5 و 10 متری در طی چهار فصل درسال 94 با استفاده از گرب با 8 تکرار در هر ایستگاه انجام شد. در این مطالعه در مجموع تعداد 10472 فرد شمارش شد که این تعداد شامل 22 گونه از 13 خانواده می باشد. بیشترین مقدار فراوانی ماکروبنتوزها (79/170±648) در فصل بهار و بیشترین مقدار زیتوده ...  بیشتر

110. پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 193-200

چکیده
  ورمی کمپوست  (Vermicompost)یکی ازغنی ترین کودهای آلی بوده که توسط گونه های خاصی ازکرم خاکی مانند Savigny/1826)) Eisenia foetida تولید می شود و کاربردهای فراوانی در پرورش گیاهان زینتی دارد. از جمله کاربرد های آن می توان به افزایش گلدهی گیاهان زینتی، کاهش زمان جوانه زنی دانه، افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و غیره اشاره نمود. کرم خاکی به علت داشتن مقدار ...  بیشتر

111. ویژگی‌های زیستی شب‌پره خرنوب Ectomyelois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) روی دو رقم تجاری پسته و غذای مصنوعی

نعیمه تیموری؛ جلال جلالی سندی؛ علی جعفری ندوشن

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 207-218

چکیده
  شب¬پره خرنوب Ectomyielois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)یکی از آفات جدی انار در ایران است. این حشره هم¬چنین روی تعداد زیادی از میوه¬ها و میوه¬های خشک در انبار مشاهده شده است. ویژگی¬های زیستی شب¬پره خرنوب (Ectomyielois ceratoniae) در شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصدو دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی دو رقم تجاری ...  بیشتر

112. تعیین زمان بلوغ جنسی گونه Neogobius Pallasi (Berg, 1916) (گاو ماهی شنی) از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 276-281

چکیده
  روند تولید مثلی گونه Neogobius pallasi (Berg, 1916) در طی دوره یک سال (آبان 1385 – مهر 1386) در تالاب گمیشان مورد بررسی قرار گرفت. از تخمدان ماهیان ماده بالغ نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های تخمدان در محلول فرمالین بافر فسفات تثبیت شدند و سپس با استفاده از روش پارافینه کردن و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین از آنها مقاطع بافتی تهیه شد. در این مرحله تعداد ...  بیشتر

جانورشناسی
113. کاربرد کرمهای خاکی پرورش یافته با غذاهای گیاهی غنی از رنگدانه طبیعی در جیره غذایی به منظور افزایش رنگ ماهی زینتی پرت (Amphilophus citrinellus x Paraneetroplus melanurus)

طاهره شاهقلیان؛ مهرداد فتح اللهی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 307-317

چکیده
  این آزمایش با یک طرح کاملا تصادفی با سه گروه تیماری و یک شاهد در سه تکرار، جمعا با 144 ماهی با وزن تقریبی 0.1 ± 2.7 گرم انجام و مطالعه‌ی رنگ‌پذیری پوست ماهیان زینتی پرت که کرمهای خاکی Eisenia fetida پرورش یافته با گیاهان غنی از رنگدانه طبیعی هویج، غده چغندر قرمز و برگ کلم بنفش به یک وعده از سه وعده جیره غذایی روزانه آنها (غذای بازاری) افزوده ...  بیشتر

فیزیولوژی
114. بررسی اثر درمانی تجویز عصاره‌ی برگ و سر شاخه های گیاه مو بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مسمومیت تجربی با سم دیازینون

مینا ربیعی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 308-317

چکیده
  امروزه، ورود سموم کشاورزی به آب سطحی یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی است که می‌توان حیات آبزیان را به خطر اندازد. تاثیر این آلاینده‌ها بر سیستم ایمنی ماهی‌ها موجب تضعیف آن و افزایش حساسیت ماهی‌ها نسبت به پاتوژن‌ها گردیده است. دیازینون، یکی از مهمترین سموم ارگانوفسفره است که در بسیاری از مناطق کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد ...  بیشتر

فیزیولوژی
115. اثرات متیل- ترت- بوتیل اتر (MTBE ) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

حمیدرضا خدایی؛ علی دریابیگی زند؛ بهناز مهدوی؛ محمد کوشافر؛ محمد چمنی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 323-331

چکیده
  MTBE نوعی ماده شیمیایی متعلق به گروه اتری و فرمول شیمیایی آن C5H12O است. هدف بررسی آثار مصرف MTBE بر برخی پارامترهای هورمونی و رونددستگاه تولید مثل موش ماده بود. حدس بر این است کهMTBE بر سیستم درون ریز و غدد بدن اثرگذار است و ممکن است بر تولید مثل نیز اثر گذار باشد. تعداد 90 سر موش سفید آزمایشگاهی(سوری) ماده نژاد Balb/C 90 روزه از انستیتو پاستور تهران ...  بیشتر

116. مورفولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی و کاریولوژی موش مغان (Microtus socialis) در استان آذربایجان شرقی

علی رضا خلیل آریا؛ ارجمند چولاک

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 348-359

چکیده
  تعداد 13 نمونه از جنس میکروتوس (Microtus) برای اولین بار در این بررسی از منطقه گله بان مرند در آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. نمونه های جمع آوری شده به روش های مورفولوژیکی و کاریولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مورفولوژیکی و کاریولوژیکی این نمونه ها نشان می دهد که همه آن ها متعلق به گونه Microtus socialis می باشند. نمونه های جمع آوری شده از ...  بیشتر

117. تاثیر مواد مختلف ضد انعقاد بر برخی فاکتورهای خون شناسی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus, 1758)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 406-413

چکیده
  پارامترهای خونی و شکنندگی اسمزی در فیل ماهی تحت تاثیر سه ماده ضد انعقاد مختلف هپارین 10 واحد بین المللی بر میلی لیتر، سیترات 3/0 میلی گرم بر میلی لیتر و Na2EDTA در غلظتهای 1/0، 5/0، 1 میلی گرم بر لیتر  بررسی شد. بدین منظور خونگیری از فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی  10±170 گرم بدون استفاده از مواد بیهوشی از طریق قطع باله دمی صورت گرفت. ...  بیشتر

فیزیولوژی
118. تاثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گراد

صالح طباطبائی وکیلی؛ رقیه زیدی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 436-445

چکیده
  در طی ذخیره‌سازی منی، آسیب‌های ناشی از اکسیداسیون از علل مهم کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم‌ها می-باشد. هدف از مطالعه‌ حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) به عنوان یک آنتی‌اکسیدان بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن به حالت مایع تحت دمایC °5 بود. اسپرم‏گیری از 8 رأس قوچ عربی خوزستان به طور هفتگی برای مدت 8 هفته انجام ...  بیشتر

119. غلظت فلزات سنگین نیکل، مس، سرب، کبالت و کادمیوم دررسوب و بافت‌های کبد و ماهیچه کفشک ماهیPsettodes erumei در استان بوشهر، خلیج فارس

مهدی حسینی؛ سید محمدباقر نبوی؛ رضا گلشنی؛ سیده نرگس نبوی؛ عبدالله رئیسی سراسیاب

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 441-449

چکیده
  غلظت فلزات سنگین نیکل، مس، سرب، کبالت و کادمیوم در رسوب و بافت‌های ماهیچه وکبد کفشک ماهی Psettodes erumei استان بوشهردر تابستان 1391 بررسی شد. نمونه‌های رسوب از 4 ایستگاه (دیلم، گناوه، دیر و بوشهر) برداشت شد. بافت‌های عضله و کبد از 80 ماهی صید شده از منطقه مذکور به دست آمد. برای هضم ماهی از روش اسیدنیتریک و برای رسوبات از اسیدنیتریک و اسید پرکلریک ...  بیشتر

بیوسیستماتیک
120. شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج

زهرا شکری پور؛ آریا اشجع اردلان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 442-453

چکیده
  مطالعه مشتمل بر شناسایی و پراکندگی ماکروبنتوزها در رودخانه کرج می باشد، بررسی مذکور از مهر سال 1393 شروع و در تیر سال 1394 پایان یافت. در منطقه مورد بررسی، پنج ایستگاه مطالعاتی براساس شرایط تأثیرگذاری محیطی انتخاب و فون ماکروبنتوزهای آن با تواتر فصلی توسط کوادرات با ابعاد50×50 سانتی متر و با 5 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ...  بیشتر

121. بررسی اثر عصاره اتانولیک زنجبیل بر وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده BALB/C

نسرین حیدریه؛ مریم فرجی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 487-497

چکیده
  سرطان سینه یکی از سرطان های شایع درزنان است. زنجبیل به دلیل دارار بودن ترکیبات پلی فنولیک از خاصیت آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی و ضد دردی قوی ای برخوردار است. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره اتانولی زنجبیل بر وزن بدن و روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c می باشد.روش کار: در این تحقیق موشهای ماده 6 تا 8 هفته ای ...  بیشتر

بیوسیستماتیک
122. بررسی مورفولوژی و مولکولی ژله‌فیش گونه‌ی‌ (Cnidaria: Scyphozoa) Pelagia noctiluca با پتانسیل تشکیل بلوم در سواحل جنوب شرق ایران (دریای عمان )

گیلان عطاران؛ علی دلاور

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 62-71

چکیده
  در سالهای اخیر بلومهای پلانکتونی در آبهای ساحلی دنیا رو به افزایش است. رده‌ی سیفوزوا از مرجانها به ژله‌فیش های حقیقی معروفند که اغلب این پلانکتونها دارای پتانسیل تشکیل بلوم در آبهای ساحلی هستند و می‌توانند اثرات نامطلوبی را بر روی صید و صیادی و ذخایر آبزیان بگذارند. بنابراین شناسایی گونه‌های عامل بلوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار ...  بیشتر

123. بررسی تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم متقی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 64-76

چکیده
  تراکم و تغییرات فصلی توده زنده جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری در طی یک سال، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389بررسی شد. نمونه برداری از کفزیان به وسیله گرب اکمن در 10 ایستگاه، با 3 تکرار برای هر ایستگاه و با تناوب 45 روز یک بار انجام شد. در نهایت تعداد 25 خانواده از بزرگ بی مهرگان کفزی متعلق به 5 رده و 12 راسته ...  بیشتر

ریخت شناسی
124. بررسی دوشکلی جنسی گاو ماهی کورایی Ponticola cyrius در رودخانه تجن با استفاده از روش‌های ریخت سنجی سنتی و هندسی

حسین رحمانی؛ زینب عبداله پور؛ آرش جولاده رودبار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 68-78

چکیده
  دوشکلی جنسی، از موضوعات مهم و مورد علاقه زیست شناسان بوده که در اثر فشار انتخاب طبیعی روی افراد یک جنس بر اساس سیستم جفت گیری، تفاوت اکولوژیکی افراد و فشار انتخاب طبیعی روی صفات وابسته به تولید مثلی ایجاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی دوشکلی جنسی ماهیP. cyrius در رودخانه تجن با استفاده از روشهای ریخت سنجی سنتی و هندسی انجام گردید. لذا ...  بیشتر

125. ارزیابی شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با پربیوتیک ایمنواستر

رضا طاعتی؛ مهدی سلطانی؛ محمود بهمنی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 71-79

چکیده
  این تحقیق بمنظور سنجش تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایمنواستر بر شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso)  انجام گرفت. پس از چهار هفته سازگاری با شرایط پرورشی و جیره پایه، 270 عدد فیل ماهی با میانگین وزنی 05/10 ± 68/95 گرم به مدت 8 هفته و بطور تصادفی به 9 تانک فایبرگلاس با تراکم 30 عدد در هر تانک در قالب 3 تیمار (شاهد (0%)، ایمنواستر ...  بیشتر