1. اثر فلز جیوه (Hg) بر رشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionuscalyciflorus

مصیب سیدی آب الوان؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 343-352

چکیده
  روتیفرها به واسطه طول عمر کوتاه، زادآوری بالا و نرخ بالای رشد جمعیت، برای آزمایشات سمیت مزمن مطلوب می‌باشند.جیوه یکی از فلزات سنگینی است که برای موجودات آبزی بویژه زئوپلانکتون‌های آب شیرین که روتیفرها گروه مهمی از آن‌ها هستند، بسیار سمی است.در این تحقیق سطح پاسخ جمعیتروتیفر Brachionuscalyciflorusنسبت به شش غلظت مختلف از جیوه (0، 0005/0، 001/0، ...  بیشتر

2. اثر نیکل (Ni) بررشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

مصیب سیدی آب الوان؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 223-232

چکیده
  روتیفر آب شیرین B. calyciflorus یکی از مهمترین گونه‌های زئوپلانکتونی می‌باشد که درآبزی پروری، زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی و پایش‌های زیست محیطی دارای اهمیت می‌باشد. ترکیبات نیکل یکی از آلاینده‌های محیطی پایدار در محیط بوده که از لحاظ شیمیایی و زیستی قابلیت شکستن به ترکیبات سمی آلی دیگر را ندارد و به کندی از محیط حذف می‌شود.در این ...  بیشتر