نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تشخیص بیماری های ویروسی دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

با توجه به کاربردهای متعدد آنتی ­بادی پلی ­کلونال در زمینه ­های تحقیقاتی و بالینی، ابداع روش­های تهیه ­ی سرم هایپرایمن علیه عوامل بیماری­زا از اهمیت بسیار برخوردار است. در تحقیق انجام شده با سعی بر تولید آنتی ­بادی علیه ویروس تب سه­ روزه ­ی گاو، روشی برای تولید سرم هایپرایمن ابداع گردید. بدین منظور ویروس کامل با عیار 50TCID 106.7 در سه دوز و با در نظر گرفتن فواصل زمانی صفر، یک و چهار هفته،  به روش وریدی و بدون استفاده از یاور(Adjuvant)  به خرگوش تزریق شد. دست­یابی به سرم هایپرایمن با عیار بالا نتیجه ­ی مطلوب این تحقیق است، بطوریکه میانگین آنتی بادیهای خنثی ­کننده علیه ویروس1625 برآورد گردید. که در مقایسه با مطالعات گذشته، کارایی بالای خود را در تولید آنتی ­بادی علیه عامل ویروسی نشان می­ دهد. سرم هایپرایمن  بدست آمده از این مطالعه  قطعاً بعنوان یک ماده بیولوژیک  در زمینه ­های تحقیقاتی و در صورت لزوم تجاری، مفید و راهبردی خواهد بود. همچنین به عنوان یک روش در تولید سرم­های هایپرایمن علیه ویروس­های دیگر می­تواند مورد توجه محققین و صاحب نظران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Laboratory production of hyperimmune serum against Bovine ephemeral fever virus isolated in Iran

نویسندگان [English]

  • Shokoofeh Almasi
  • Mehran Bakhshesh

Animal Virology Department, Research and Diagnosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, I.R. of Iran

چکیده [English]

Considering the numerous applications of polyclonal antibodies in research and clinical fields, the development of methods for the preparation of hyperimmune serum against pathogens is very important. In this research, a method for producing hyperimmune serum against bovine ephemeral fever virus was introduced. The hyperimmune serum was raised in rabbit using at least 106.7 TCID50 of the whole viral particle which was administered intravenously without adjuvant. Antigen presentation was carried out at 0, 1 and 4 weeks intervals. In comparison to the previous studies, this schedule resulted in a high titer of hyperimmune serum against the virus as the mean of neutralizing antibodies was determined at 1625. The hyperimmune serum as a biological product of this research will definitely be exploited in the experiments required for this research as well as possible commercial applications in the future. This method is also introduced for producing hyperimmune serum against other viruses, especially rhabdoviruses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhabdovirus
  • "Polyclonal Antibody"
  • Rabbit