نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک 3815688349، ایران

3 دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، خرم آباد

4 عضو هیا ت علمی

چکیده

کویر مرنجاب در جنوب و جنوب غرب دریاچه نمک آران و بیدگل استان اصفهان قرار گرفته است. این کویر با پوشش ریگزار و تپه‌های شنی منحصربفرد در ارتفاع ۸۵۰ متری قرار دارد. پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان شور پسند از جمله درخت های گز و تاغ و بوته‌های قیچ است. در این مطالعه، 15 گونه سوسمار متعلق به 11 جنس و 6 خانواده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی بر اساس کلید شناسایی معتبر سوسماران ایران بررسی و شناسایی شد. خانواده Lacertidae با 6 گونه بیشترین غنای حضور گونه ای را در منطقه نشان می دهد و به دنبال آن خانواده های Agamidae، Gekkonidae، Scincidae، Varanidae وSpharodactylidae به ترتیب با سه، دو، دو، یک و یک گونه در منطقه نماینده‌هایی دارند. در بین گونه های مشاهده شده Phrynocephalus maculatus در بیشتر منطقه قابل مشاهده است و Eremias kavirensis و Ophiomorous maranjabensis محدود به مناطق خاصی در محدوده مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of lizard fauna of Maranjab Desert in Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gharzi 1
  • Alireza Pesarakloo 2
  • Hasan Nabizadeh 3
  • Eskandar Rastegar-Pouyani 4

1 Department of biology, Faculty of science, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Araki University

3 Department of biology, Faculty of science, Lorestan University, Khorramabad, Iran

4 Academic member

چکیده [English]

The Maranjab desert is located in the south and southwest region of the Salt Lake in Central Plateau of Iran. This region has a diverse topography and many sand dunes and sabulous are observed in its landscape. Common vegetation of this desert includes halophyte plants like Artiplex, Haloxilon and Zygophyllum. In the present study, most part of the Maranjab Desert was investigated. As a result of this investigation 15 species of lizards belonging to 11 genera and six families were identified and recorded. Among the families of lizards recorded in the area, the Lacertidae with six species is the most diverse family in the region. The Agamidae, Gekkonidae, Scincidae and Varanidae, and Spharodactylidae with 3, 2, 2, 1 and 1 species respectively also occur in this region. Phrynocephalus maculatus is a widespread species and can be found in all parts of the area, but Eremias kavirensis and Ophiomorous maranjabensis have colonized in some restricted regions in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Salt Lake
  • Fauna
  • lizards
  • Lacertidae
  • Maranjab Desert