نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه

2 هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه رازی کرمانشاه گروه زیست شناسی

چکیده

چکیده: منطقه ی کنگاور در شرق استان کرمانشاه واقع شده است، که وجود زیستگاه های متنوع در این منطقه از جمله علف زار، دشت، کوهستانی، سنگلاخی و بوته زار باعث شده است که این منطقه از تنوع قابل ملاحظه ای از سوسماران برخوردار باشد. هدف از این مطالعه بررسی فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن است. طی بازدید های میدانی از منطقه ی مورد مطالعه در سال های 1393-1391 تعداد92 نمونه سوسمار از 11 ایستگاه مختلف جمع آوری گردید. سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و در الکل 70 درصد تثبیت شدند و صفات متریک و مریستیک آن ها مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. در این مطالعه نه گونه متعلق به نه جنس و پنج خانواده از سوسماران شناسایی شدند:Trapelus lessonae و Laudakia nupta ازخانواده ی Agamidae؛ Cyrtopodion scabrum و heterocercum Mediodactylus ازخانواده ی Gekkonidae؛ Eremias montanus وOphisops elegans ازخانواده ی Lacertidae؛ Ablepharus pannonicus و Heremites aurata از خانواده ی Scincidae و Varanus griseus از خانواده ی Varanidae.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The lizard fauna of Kangavar township and adjacent areas

نویسنده [English]

  • hamidreza azhar 1

چکیده [English]

Abstract
Kangavar township is Located in the east of Kermanshah. It is mainly a mountainous and high-plain region. A various habitat types (such as grasslands, mountains, rocky and shrubbery areas) support reptiles of this region. Uncovering the lizard fauna of Kangavar region in Kermanshah province is the main aim of this study. Morphometric characters and valid keys were used to identify the lizard fauna. A distribution map was created for each species. A total number of 92 lizard specimens were collected from 11 stations. Then the specimens were transferred to the laboratory and were fixed and preserved in 70% ethanol and then their metric and meristic features were examined. Nine identified species belonging to nine genera and five families include Laudakia nupta and Trapelus lessonae (Agamidae); Cyrtopodion scabrum and Mediodactylus heterocercum (Gekkonidae); Eremias montanus and Ophisops elegans (Lacertidae); Ablepharus pannonicus and Heremites aurata (Scincidae) and Varanus griseus (Varanidae).
Key words: Sauria, Faunal elements, Kermanshah Province, Western Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sauria
  • Faunal elements
  • Kermanshah Province
  • Western Iran