آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 802
تعداد پذیرش 284

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 330
تعداد مشاهده مقاله 546663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 227 روز
درصد پذیرش 35 %