آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 843
تعداد پذیرش 306

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 600048
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 36 %