آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 832
تعداد پذیرش 295

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 341
تعداد مشاهده مقاله 572107
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 233 روز
درصد پذیرش 35 %