نویسنده = بهرام فلاحتکار
مقایسه برخی پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسمای خون و موکوس پوست جنس ماده ماهی قرمز (Carassius auratus) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 123-135

زهرا روستا؛ بهرام فلاحتکار؛ میرمسعود سجادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ پاتریک کستمونت


روند تغییرات استروئیدهای جنسی و شاخص‌های بیوشیمیایی خون استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) طی مرحله جذب تخمک

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 93-105

بهرام فلاحتکار؛ لاله خدابخشی؛ سمیرا فرامرزپور


تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار


تغییرات شاخص‌های خونی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی شبیه سازی حمل و نقل در دماهای متفاوت

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 225-236

سید محسن موسوی نژاد؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان؛ حسین غفوری؛ آریا باباخانی


تغییرات سطوح کورتیزول و لاکتات دهیدروژناز در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii) در معرض قرار گرفته با آلودگی نفت خام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-89

سمانه صبوری؛ بهرام فلاحتکار


اثرات ال-اسکوربیل-2-پلی فسفات به عنوان منبع ویتامین C بر شاخص های تولید مثلی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 508-513

زهره قادری فهلیانی؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان؛ آریا شفائی پور