نویسنده = مرتضی یوسف زادی
بررسی سمیت اسانس‌ مرزه ریشینگری بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 383-390

مهدیه امیری نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ میترا آرمان؛ مهسا رحیم زاده


انتخاب حالت بهینه استخراج مایع‌سلومیک توتیای‌دریایی (Echinometra mathaei) خلیج‌فارس و شناسایی برخی رنگدانه‌های نفتاکینونی آن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 205-214

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ سهیلا معین؛ نرگس امراللهی بیوکی