کشت بافت
1. کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 483-494

چکیده
  در این تحقیق رده های اولیه سلولی از طریق کشت تکه های باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus تهیه شد. حاشیه باله دمی یک عدد ماهی 2 ساله دارای طول 23 سانتیمتر و وزن 133 گرم به اندازه تقریباً 2 سانتیمتر بریده شد، سه بار با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو داده شد و سپس به تکه های تقریباً 1 میلی متر بریده شد و در محیط کشت L-15 حاوی آنتی بیوتیک ها و 20 ...  بیشتر

2. بررسی وضعیت جنسیتی تاس ماهیان نابالغ صید شده از آبهای ایرانی حوضه جنونی دریای خزر طی سالهای 1383-1384

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود توکلی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 49-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی، گناد تاس ماهیانی که به روش ترال طی سال های1383 و1384 از آبهای ایرانی حوضه جنوبی دریای خزر صید شده بودند پرداخته است. پس از زیست سنجی ماهیان، قطعه کوچکی از گناد آنها در محلول بوئن تثبیت شد و سپس به آزمایشگاه بافت شناسی انتقال یافت، بافت ها براساس روش های معمول بافت شناسی عمل آوری و اسلایدهای بافتی ...  بیشتر

3. ارزیابی شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با پربیوتیک ایمنواستر

رضا طاعتی؛ مهدی سلطانی؛ محمود بهمنی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 71-79

چکیده
  این تحقیق بمنظور سنجش تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایمنواستر بر شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso)  انجام گرفت. پس از چهار هفته سازگاری با شرایط پرورشی و جیره پایه، 270 عدد فیل ماهی با میانگین وزنی 05/10 ± 68/95 گرم به مدت 8 هفته و بطور تصادفی به 9 تانک فایبرگلاس با تراکم 30 عدد در هر تانک در قالب 3 تیمار (شاهد (0%)، ایمنواستر ...  بیشتر