نویسنده = محمدرضا ایمان پور
اثرات میخک و امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی و گلوکز خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 186-194

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ حامد محمدی؛ مجید محمدی


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


اثر امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 450-456

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ بی بی مهسا جوادی موسوی


اثر تنش شوری بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قره برون ‎(Acipenser persicus)‎‏ تغذیه شده با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره ‏

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 307-322

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ حامد کلنگی میاندره؛ علیرضا قائدی؛ وحید تقی زاده


بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 535-542

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی


ترکیبات بیوشیمیایی مایع تخمدانی ماهی سفید جنوب دریای خزر (Kamensky, 1901 Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن روی خصوصیات حرکتی اسپرم

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 300-306

محمد رضا ایمان پور؛ مریم اسفندیاری ملکی؛ سمیه پاکروان