نویسنده = امیدوار فرهادیان
تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در ناجورپایان

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 223-232

شهناز محسنی عسگرانی؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


تأثیر سازگاری‌های دمایی مختلف بر میزان متابولیسم ماهی نازک (Chondrostoma regium)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 106-118

مهتاب محمدی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان؛ پدارم ملک پوری


اثرات سرب و کادمیم بر تراکم و رشد ویژه جمعیت آنتن‏منشعب آب شیرین Daphnia magna

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 214-224

سپیده مردانی؛ امیدوار فرهادیان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


میزان بلع پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus با جلبکهای سبز Chlorella vulgaris و Scenedesmus quadricauda

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 481-494

امیدوار فرهادیان؛ رحمان خرامان نیا؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی


استفاده از زئوپلانکتون ها در ارزیابی فصلی وضعیت تروفی تالاب چغاخور

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 371-382

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد معتمدی؛ علیرضا اسماعیلی


رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 198-209

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه