نویسنده = نادر شعبانی پور
مطالعه ریخت شناسی دو گونه میگوی Rathke 1837 Palaemon adspersus و Palaemon elegans Rathke 1837 دریای خزر.

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 257-274

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور


بررسی برخی خصوصیات زیست سنجی و تولید مثلی میگوی Palaemon elegans دریای خزر (ساحل بندر انزلی)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 142-157

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور؛ حمید علاف نویریان


بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-152

سحر خورشیدی سدهی؛ نادر شعبانی پور


بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم فیل ماهی Huso huso

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 435-441

نادر شعبانی پور؛ سحر خورشیدی سدهی


ساختار جمعیت شگ ماهی جنس Linck, 1970 Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر (استان گیلان)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 457-465

مرضیه زحمتکش؛ نادر شعبانی پور؛ عسگر زحمتکش؛ کیوان عباسی