کلیدواژه‌ها = دریای خزر
مقایسه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی ماهی سفید خزری، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 88-97

کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناه؛ مهدی سبحانی


آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 259-268

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمد رضا فاطمی؛ علیرضا ولی پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ وجیهه خلیلی؛ شهلا امری؛ رضا خمیرانی؛ محمود رامین


توانایی تجمع فلزات سنگین در پوسته دوکفه ای Cerastoderma lamarcki در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 135-147

محسن محمدی گلنگش؛ کوپی مارال؛ علی بانی


مطالعه غلظت فلزات سنگین در گونه Pontogammarus maeoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، واقع در استان گیلان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 471-482

محسن محمدی گلنگش؛ عیسی سلگی؛ زهرا بزرگ پناه


تأثیر نوع بستر بر نشست کشتی چسب (Amphibalanus improvisus (L., 1758 در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 289-300

الهه حیدری؛ علی نصراللهی؛ پریسا گلی نیا؛ جمیله پازوکی


تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت کفزیان سواحل جنوبی دریای خزر، پره سر

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 178-193

علی نصرالهی؛ مرتضی فرشچی؛ محمدرضا شکری


تغییرات سطوح کورتیزول و لاکتات دهیدروژناز در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii) در معرض قرار گرفته با آلودگی نفت خام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-89

سمانه صبوری؛ بهرام فلاحتکار


بررسی بیولوژی و تاثیر شرایط محیطی بر میزان صید و مهاجرت ماهی سفید در حوضه جنوب شرقی دریای خزر ( استان گلستان )

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 380-399

باقر امینیان فتیده؛ معصومه محمدی؛ قاسم کریم زاده؛ عبدالله محمد جعفری؛ نیما وحدتی راد


رقابت مکانی دو گونه مهاجم کشتی چسب (Darwin, 1854) Amphibalanus improvisus و دوکفه ایMytilaster lineatus (Gmelin, 1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 407-418

حر ترابی جفرودی؛ حسن تقوی؛ محمد رضا رحیمی بشر


ساختار جمعیت شگ ماهی جنس Linck, 1970 Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر (استان گیلان)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 457-465

مرضیه زحمتکش؛ نادر شعبانی پور؛ عسگر زحمتکش؛ کیوان عباسی


بررسی اثرات پساب کارخانه شن و ماسه برروی شاخص های زیستی، محیطی و بوم شناختی رودخانه تیروم (استان مازندران)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 9-20

مصطفی باقری توانی؛ مهرنوش نوروزی؛ شیوا فریدی


برخی از خصوصیات زیستی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در سواحل جنوبی دریای خزر(آبهای مازندران)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 438-453

محمد علی افرائی بندپی؛ حسین طالشیان؛ محمد رضا بهروز خوش قلب؛ رضا پورغلام؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ محمود اسدالهی


تعیین زمان بلوغ جنسی گونه‎ Knipowitschia caucasica از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 219-226

شبنم چاوشی؛ اصغر عبدلی؛ کاظم پریور؛ رحمان پاتیمار


برخی خصوصیات زیستی گاوماهی سرگنده، igorlap Neogobius در جنوب شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 12-21

معصومه پیرمحمدی؛ اصغر عبدلی؛ رسول قربانی


بررسی وضعیت جنسیتی تاس ماهیان نابالغ صید شده از آبهای ایرانی حوضه جنونی دریای خزر طی سالهای 1383-1384

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-58

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود توکلی


تعیین زمان بلوغ جنسی گونه Neogobius Pallasi (Berg, 1916) (گاو ماهی شنی) از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 276-281