کلیدواژه‌ها = تراکم
بررسی اثر دما، سطح آب و تراکم بر همنوع خواری (کانیبالیسم) لاروهای وزغ متغیر(Pallas, 1769) Bufotes variabilis

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-58

فاطمه مرادی؛ سمیه ویسی؛ وحید اکملی


بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر پارامترهای رشد، فاکتورهای ایمنی و میزان استرس در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 515-520

معصومه بحرکاظمی


بررسی اثرات برخی عوامل محیطی روی تنوع و تراکم دوکفه ایهای سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 263-273

ثمانه اصغری؛ محمدرضا احمدی؛ فلورا محمدی زاده؛ کیوان اجلالی


شناسایی فون پرندگان پارک جزیره ای شادی اهواز در دو فصل زمستان و بهار

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 462-473

2744

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی


بررسی نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در تراکم شانه‌دار Pleurobrachia sp در خورهای دورق و غزاله در استان خوزستان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 478-489

26413