کلیدواژه‌ها = ایران
بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمدشریف رنجبر؛ مرضیه انصاری نژاد؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


ریخت‌شناسی و تبارشناسی حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848)(نرم‌تنان، شکم پایان) از سواحل شمالی خلیج‌فارس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 181-189

یاسر فاطمی؛ عدنان شهدادی؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا طاهری‌زاده


استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 310-323

پیمان کرمی؛ سمیه اسمعیلی رینه


شناسایی حلزونهای خاکزی شهرستان ارومیه

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-37

لعیا شمسی؛ موسی توسلی؛ ثریا نائم؛ الهام احمدی؛ علیرضا محمودیان


مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 352-362

سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر؛ سمانه انصاری


ریخت‌سنجی هندسی بال برای تعیین تنوع در جمعیت‌های زنبورعسل (Apis mellifera meda) در شمال‌غرب ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 245-254

سمیرا بوالحسنی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا، استان اصفهان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 443-459


زیست شناسی سوسک Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) (Col.:Chrysomelidae) آفت گیاه سوسن چلچراغ در شرایط دمایی مختلف

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 344-354


بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus ) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 186-192