کلیدواژه‌ها = فراوانی
تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-125

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت کفزیان سواحل جنوبی دریای خزر، پره سر

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 178-193

علی نصرالهی؛ مرتضی فرشچی؛ محمدرضا شکری


ساختار جمعیت شگ ماهی جنس Linck, 1970 Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر (استان گیلان)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 457-465

مرضیه زحمتکش؛ نادر شعبانی پور؛ عسگر زحمتکش؛ کیوان عباسی


بررسی جمعیت ماهیان در منطقه زیستگاه‌های مصنوعی در شمال غربی خلیج فارس

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 165-175

2722

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک نژاد؛ سیمین دهقان مدیسه