کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
مطالعه استخوان‌شناسی گونه مروارید ماهی ارومیه (Gunther, 1899) Acanthobrama urmianus در رودخانه شهرچای ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

سهیل ایگدری


مطالعه‌ی ریخت‌شناسی مارهای منطقه‌ی سیستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 283-291

یونس شیخ؛ حمزه اورعی؛ اسکندر رستگار پویانی