کلیدواژه‌ها = کبد
مقایسه تاثیر هالوپریدول و عصاره برگ توت سفید (Morus alba) بر بافت کبد و آنزیم‏های کبدی در ماهی گورامی سه خال(Trichogaster trichopterus)

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 292-308

10.22034/jar.2023.2307

طاهره ناجی؛ مهزاد بی نیاز؛ سعید محمدی معتمد؛ یاسمن شیبانی


ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت کبد موش های نرNMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 195-207

محمد علی شریعت زاده؛ فاطمه مقدمی؛ پریسا مالکی


بررسی تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر روی متابولیسم گزنوبیوتیک ها در مسمویت حاد ناشی از نانو ذرات آهن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 200-212

حدیث کوهی نژاد؛ آزاده رسولی؛ رضا حاجی حسینی؛ اتوسا وزیری؛ میثم صغیری


اثرات هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی تیامین بر کبد موش‌های مواجهه شده با اکسید مس و نانوذره‌ی اکسید مس

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 161-177

رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمدسعید حیدرنژاد؛ عبدالناصر محبی؛ فتانه مسیبی


بررسی هیستولوژلوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی اثرات نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روند تکوین کبد جنین موش سوری نژاد NMRI

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-222

مریم قریشی؛ محمد نبیونی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا رستمی؛ لطیفه کریم زاده باردیی


اثر نانوذرات اکسید روی بر فاکتور التهابی TGF-β، میزان بیوشیمیایی LDH سرمی و تغییرات بافتی در کبد موش

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-45

مریم حامدی؛ رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمد سعید حیدرنژاد؛ محسن مبینی دهکردی


اثرات کورکومین بر کبد رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده با استرادیول والرات

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 106-118

محمد نبیونی؛ ویدا حجتی؛ آزیتا قربانی؛ لطیفه کریم زاده باردئی


بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدآهن و روی بر بافت کبد و عضله در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 293-306

اکرم حاجی رحیمی؛ فرح فرخی؛ امیر توکمه چی