کلیدواژه‌ها = تخمدان
بررسی میکروسکوپی اجسام بالبیانی (Balbiani body) در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، ماهی بیاح (Planiliza abu)، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 235-244

محترم خدابخشیان؛ سلماز شیرعلی؛ رحیم عبدی


بررسی سطح هورمون های استروئیدی و تکوین تخمک های ماهی ماده ی بالغ گورامی سه خال Trichogaster trichopterusدر مواجهه با عصاره الکلی گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus) و فلوکسیتین

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 85-95

معصومه بطحائی؛ طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی


بررسی تاثیرعصاره ی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر تغییرات مورفولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان رت بعد از تجویز طولانی مدت مس

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 68-78

رضا خیراندیش؛ جلیل آبشناس؛ احسان اله سخایی؛ شهرزاد عزیزی؛ شراره آقاعباسی


مقایسه عصاره آبی بذر و برگ شویدAnethum graveolens L.) ) برتغییرات هیستومورفومتریک رحم و تخمدان موش صحرایی

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 116-124

زهرا آب پیکر؛ پروین لهراسبی؛ ملیحه الزمان منصفی