کلیدواژه‌ها = نگهداری در یخچال
مقایسه تغییرات کیفی فیله کپورماهیان پرورشی در محیط استخر و آزمایشگاه و ماهی کپور دریایی طی نگهداری در یخچال

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 466-480

بهاره شعبانپور؛ مسعود اصغری؛ سکینه حیدری؛ هنگامه بایی؛ آزاده قربانی؛ علی جافر