کلیدواژه‌ها = رشد
بررسی اثر سطح تراکم و مقدار غذا بر رشد، تکوین و بقای لاروهای وزغ سبز (Bufotes variabilis, Pallas 1769)، دوزیستان: بی‌دمان

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 90-104

نساره ابراهیمی؛ مظفر شریفی؛ سمیه ویسی


تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار


تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره با روغن های گیاهی بر شاخصه های رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 329-337

میترا جمشید پوده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ حسین اورجی؛ خسرو جانی خلیلی


بررسی تغییرات ترکیب بدن شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) در سنین و اوزان مختلف

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 270-281

کتایون کریم زاده؛ عسگر زحمتکش کومله؛ علیرضا ولی پور


تاثیر ناپلئوس آرتمیا بر روی تخمریزی، هم آوری ، درصد لقاح و رشد فرشته ماهی (Pterophyllum scalar)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 355-364


بررسی سن و رشد سیاه ماهی Capoeta damascina (Valenciennes in cuvier and valenciennes 1842) در رودخانه دالکی استان بوشهر

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 425-434