کلیدواژه‌ها = تاسماهی ایرانی
کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 483-494

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی


تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار


برخی از خصوصیات زیستی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در سواحل جنوبی دریای خزر(آبهای مازندران)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 438-453

محمد علی افرائی بندپی؛ حسین طالشیان؛ محمد رضا بهروز خوش قلب؛ رضا پورغلام؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ محمود اسدالهی