کلیدواژه‌ها = Oncorhynchus mykiss
اثرات میخک و امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی و گلوکز خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 186-194

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ حامد محمدی؛ مجید محمدی


اثر هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل اولیه رشد

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 146-153

پریا اکبری؛ محمد سعید فریدونی؛ مصطفی اخلاقی


اثر عصاره دانه اسفند (Peganum harmala L,) بعنوان مکمل غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

28101

پریا اکبری؛ محبوبه قرقانی پور؛ محمد سعید فریدونی


بررسی اثر گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین های IgM٬IgA وIgG٬ پروتئین کل و شمارش تفریقی گلبول های سفید ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-99

2719

بابک عطایی مهر؛ پروین باقری؛ مژگان امتیازجو؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی