موضوعات = بیوسیستماتیک
بررسی بافت‌شناسی پوست قورباغه آبی (Pelophylax bedriagae) و رابطه ساختارشناسی آن با شرایط اکولوژیکی مختلف در استان‌های گلستان و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

یوسف تازیکی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ حاجی قلی کمی؛ زهرا نظری


دوشکلی در اندازه بدن و سلول‌های خون قورباغه درختی خاورمیانه Hyla savignyi (Amphibia: Hylidae) در استان کهگیلویه و بویراحمد، جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22034/jar.2024.8088.1919

بهنام پوراسلام؛ بهزاد فتحی نیا؛ آریا شفائی پور؛ حسین فراست


بررسی اسکلتوکرونولوژی لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (خزندگان: لاک‌پشت‌ها: ژئوامیدیده) در رودخانه‌ی کارون در منطقه اهواز

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 192-210

لیلا صالحی؛ بهزاد فتحی نیا؛ حسین فراست


واگرایی ریختی گونه‌های جنس Lutjanus Bloch, 1790(Perciformes: Lutjanidae) در دریای عمان ..

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 240-256

هما ظفرقاسم پور؛ فائزه یزدانی مقدم؛ اشکان اژدری؛ احسان دامادی


بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 90-103

مرضیه انصاری نژاد؛ محمدشریف رنجبر؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 310-325

مریم شامحمدی؛ وحید اکملی؛ پیمان کرمی


استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به Gammarus lordeganensis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 233-250

معصومه مهدیان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ خجسته ملک محمد؛ حمزه اورعی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 262-271

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


ریخت‌شناسی و تبارشناسی حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848)(نرم‌تنان، شکم پایان) از سواحل شمالی خلیج‌فارس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 181-189

یاسر فاطمی؛ عدنان شهدادی؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا طاهری‌زاده


فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


دوشکلی جنسی در قورباغه‌ی سبز لوانت،Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882)، در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 114-122

فاطمه بام زر؛ بهزاد فتحی نیا؛ آریا شفائی پور


مطالعه تغییرات درون گونه ای ساختار سنگریزه شنوایی و استخوان یوروهیال در سیاه‌ماهی Capoeta fusca (Nikolskii, 1897) (ماهیان استخوانی عالی: کپورماهیان) در حوضه آبریز لوت

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 153-167

مجید عسکری حصنی؛ فاطمه محمدی؛ آزاد تیموری؛ سید مسعود مجدزاده


بررسی فون سوسماران کویر مرنجاب در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 168-179

احمد قارزی؛ علیرضا پسرکلو؛ حسن نبی زاده؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی


بررسی تغییرات ژن ناحیه کنترل (d-loop)میتوکندری در سه گونه سنجاب قرمز، سنجاب ژاپنی و سنجاب ایرانی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 15-25

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ نوشا کیقبادی


مطالعه‌ی ریخت‌شناسی مارهای منطقه‌ی سیستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 283-291

یونس شیخ؛ حمزه اورعی؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه تنوع ریختی جمعیت های قورباغه جنگل هیرکانی (Rana pseudodalmatina, Eiselt and Schmidtler, 1971)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 148-164

معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصراله رستگار پویانی؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 352-362

سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر؛ سمانه انصاری


زیست‌سنجی جمعیت‌های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 363-372

زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی


ریخت‌سنجی هندسی بال برای تعیین تنوع در جمعیت‌های زنبورعسل (Apis mellifera meda) در شمال‌غرب ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 245-254

سمیرا بوالحسنی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


بررسی فون بال‌ریشکداران(Insecta; Thysanoptera) منطقه کلات در استان خراسان رضوی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 56-67

مرضیه حسینی نژاد؛ علی درخشان شادمهری؛ مریم عجم حسنی؛ سعید هاتفی


تمایز ژنتیکی حشره خوارکوچک دندان سفید Crocidura suaveolens در ایران مرکزی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 150-160

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی


تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 400-410

سحر جواهری طهرانی؛ منصور علی آبادیان؛ محمد جواد نجف زاده