موضوعات = بیوسیستماتیک
بررسی اسکلتوکرونولوژی لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (خزندگان: لاک‌پشت‌ها: ژئوامیدیده) در رودخانه‌ی کارون در منطقه اهواز

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 192-210

لیلا صالحی؛ بهزاد فتحی نیا؛ حسین فراست


واگرایی ریختی گونه‌های جنس Lutjanus Bloch, 1790(Perciformes: Lutjanidae) در دریای عمان ..

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 240-256

هما ظفرقاسم پور؛ فائزه یزدانی مقدم


بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 90-103

مرضیه انصاری نژاد؛ محمدشریف رنجبر؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 310-325

مریم شامحمدی؛ وحید اکملی؛ پیمان کرمی


استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به Gammarus lordeganensis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 233-250

معصومه مهدیان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ خجسته ملک محمد؛ حمزه اورعی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 262-271

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


ریخت‌شناسی و تبارشناسی حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848)(نرم‌تنان، شکم پایان) از سواحل شمالی خلیج‌فارس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 181-189

یاسر فاطمی؛ عدنان شهدادی؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا طاهری‌زاده


فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


دوشکلی جنسی در قورباغه‌ی سبز لوانت،Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882)، در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 114-122

فاطمه بام زر؛ بهزاد فتحی نیا؛ آریا شفائی پور


مطالعه تغییرات درون گونه ای ساختار سنگریزه شنوایی و استخوان یوروهیال در سیاه‌ماهی Capoeta fusca (Nikolskii, 1897) (ماهیان استخوانی عالی: کپورماهیان) در حوضه آبریز لوت

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 153-167

مجید عسکری حصنی؛ فاطمه محمدی؛ آزاد تیموری؛ سید مسعود مجدزاده


بررسی فون سوسماران کویر مرنجاب در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 168-179

احمد قارزی؛ علیرضا پسرکلو؛ حسن نبی زاده؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی


بررسی تغییرات ژن ناحیه کنترل (d-loop)میتوکندری در سه گونه سنجاب قرمز، سنجاب ژاپنی و سنجاب ایرانی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 15-25

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ نوشا کیقبادی


مطالعه‌ی ریخت‌شناسی مارهای منطقه‌ی سیستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 283-291

یونس شیخ؛ حمزه اورعی؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه تنوع ریختی جمعیت های قورباغه جنگل هیرکانی (Rana pseudodalmatina, Eiselt and Schmidtler, 1971)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 148-164

معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصراله رستگار پویانی؛ اسکندر رستگار پویانی


مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 352-362

سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر؛ سمانه انصاری


زیست‌سنجی جمعیت‌های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 363-372

زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی


ریخت‌سنجی هندسی بال برای تعیین تنوع در جمعیت‌های زنبورعسل (Apis mellifera meda) در شمال‌غرب ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 245-254

سمیرا بوالحسنی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


بررسی فون بال‌ریشکداران(Insecta; Thysanoptera) منطقه کلات در استان خراسان رضوی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 56-67

مرضیه حسینی نژاد؛ علی درخشان شادمهری؛ مریم عجم حسنی؛ سعید هاتفی


تمایز ژنتیکی حشره خوارکوچک دندان سفید Crocidura suaveolens در ایران مرکزی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 150-160

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی


تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 400-410

سحر جواهری طهرانی؛ منصور علی آبادیان؛ محمد جواد نجف زاده


مقایسه الگوهای پراکنش جغرافیایی حاصل از نوسانات اقلیمی در فلات ایران با تاکید بر ایران مرکزی با استفاده از داده های مولکولی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 411-425

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی


شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 442-453

زهرا شکری پور؛ آریا اشجع اردلان