موضوعات = فیزیولوژی
تاثیر عصاره گیاه ختمی بر بهبود اختلالات حافظه اجتنابی غیر فعال درموش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 14-24

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ شهربانو عریان؛ میترا حاتمی


روند تغییرات استروئیدهای جنسی و شاخص‌های بیوشیمیایی خون استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) طی مرحله جذب تخمک

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 93-105

بهرام فلاحتکار؛ لاله خدابخشی؛ سمیرا فرامرزپور


تأثیر سازگاری‌های دمایی مختلف بر میزان متابولیسم ماهی نازک (Chondrostoma regium)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 106-118

مهتاب محمدی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان؛ پدارم ملک پوری


تاثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گراد

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 436-445

صالح طباطبائی وکیلی؛ رقیه زیدی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده


اثر روی‌کلراید بر رفتار‌های اضطرابی و افسردگی موش‌های صحرایی اواریکتومی شده در دوره قبل از بلوغ

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 446-455

پوران قهرمانی؛ هومن اسحاق هارونی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ احمد علی معاضدی


بررسی اثرعصاره آبی هسته انگور (Vitis Vinifera) بر آسیب بیضه ای در موش های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 271-278

سمیه حیدری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


تاثیر مخلوط پپتیدهای زیست فعال ماهی ساردین، بر ظرفیت آنتی اکسیدانتی سرم، پراکسیداسیون چربی‌ ها و فراسنجه های خونی در موش‌ های بزرگ آزمایشگاهی ویستار تحت استرس بی حرکتی

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 279-288

شعله حیدری؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ مهدی نیکو


اثر افزودن نانوذرات سلنیوم در محیط رقیق‌کننده منی در آزمایشگاه بر فراسنجه‌های اسپرم پس از انجماد قوچ فراهانی

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 301-307

فاطمه خرم آبادی؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمد حسین مرادی


بررسی اثر درمانی تجویز عصاره‌ی برگ و سر شاخه های گیاه مو بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مسمومیت تجربی با سم دیازینون

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 308-317

مینا ربیعی


بررسی پاسخ هضمی میکرواورگانیسم های شکمبه به منظور تعیین کیفیت علوفه ای بونی (Aeluropus lagopoides)و لولیوم (Lolium perenne)منطقه سیستان با استفاده از روش تولید گاز

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 333-344

احسان قائمی راد؛ مصطفی یوسف الهی؛ محمد تقی کریمی؛ سید محسن حسینی


اثر ضد افسردگی کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین در مدل حیوانی بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از تست شنای اجباری

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 365-376

سپیده محمد نژاد؛ اکبر حاجی زاده مقدم؛ فرهاد ولی زادگان


اثرات سرب و کادمیم بر تراکم و رشد ویژه جمعیت آنتن‏منشعب آب شیرین Daphnia magna

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 214-224

سپیده مردانی؛ امیدوار فرهادیان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


تغییرات شاخص‌های خونی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی شبیه سازی حمل و نقل در دماهای متفاوت

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 225-236

سید محسن موسوی نژاد؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان؛ حسین غفوری؛ آریا باباخانی


مقایسه بافت شناسی اندام‌های تنظیم کننده اسمزی در مولدین رسیده و نزدیک رسیدگی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) مهاجر به رودخانه شیرود

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 237-243

اشرف نامداریان راد؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری؛ صالح بنام؛ مجید عابدی


بررسی اثرعصاره هیدروالکلی پوست دارچین ((Cinnamomum zeylanicum بر میزان سطح هورمون لپتین ˓تری گلیسرید ˓کلسترول تام و وزن بدن در موشهای سفید بزرگ نر نژاد ویستار تحت آلودگی هوا

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 13-21

رامش احمدی؛ فرحناز امیدعلی؛ سعیده پیشقدم


اثر پیشگیرانه ترکیب سولفات روی و عصاره هیدروالکلی گل سیر بر دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بر موش سفید صحرایی نر

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-41

وحید حسنوند؛ نامدار یوسف وند؛ کاظم حاتمی


تغییرات سطوح کورتیزول و لاکتات دهیدروژناز در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii) در معرض قرار گرفته با آلودگی نفت خام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-89

سمانه صبوری؛ بهرام فلاحتکار


تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 90-97

شهربانو عریان؛ محمد نبیونی؛ دلارام اسلیمی اصفهانی


تاثیر فرومون تریکوزن-9-(Z) بر روی اندام تولیدمثل در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 465-479

شیلا فلاح پور؛ شهلا روزبهانی


تغییرات سطوح هورمون‌های استروئید جنسی، یون کلسیم و آنزیم آلکالین فسفاتاز طی مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix )

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 503-514

مهران یاسمی؛ حمزه رفیع پرهیزکار؛ بابک تیزکار؛ ایوب یوسفی جوردهی


بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر پارامترهای رشد، فاکتورهای ایمنی و میزان استرس در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 515-520

معصومه بحرکاظمی


اثر مجزا و توأم گرسنگی دوره ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782) )

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 239-248

پریا اکبری؛ ناصر شهرکی


بررسی اثر محافظتی اسانس گلپر Persicum) (Heracleum در مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش های نژاد ویستار

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 292-306

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ صابره نائیج؛ سالومه دینی؛ قاسم خلج؛ مژده فدایی منفرد


تاثیر مخمر غنی شده با نانو ذرات اکسید مس بر پارامترهای رشد، فعالیت آنزیمهای گوارشی و متابولیسم چربی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 369-379

ابراهیم حسین نجدگرامی؛ ثریا عسگری؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر


تاثیر محرومیت غذایی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو اندازه مختلف ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-130

پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ اسماء سندکی زهی