موضوعات = ریخت شناسی
بررسی الگوی فلس و بدشکلی بدن در جمعیت‌های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دریای خزر و ماهیان مولد پرورشی در مراکز تکثیر ایران

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 118-131

رویا بختیار؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمدحسین مرادی؛ پائولینو مارتینز


تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در زیرحوضه‌های رودخانه سیروان با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 150-167

زهرا مهربانی؛ سهیل ایگدری


مقایسه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی ماهی سفید خزری، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 88-97

کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناه؛ مهدی سبحانی


مقایسه‌ جمعیت‌های ماهی سفید رودخانه‌ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865 ) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 233-243

عطا مولودی صالح؛ یزدان کیوانی


امکان‌سنجی استفاده از ریخت‌سنجی هندسی لارو‌ ها در گونه سمندر لرستانی جهت شناسایی جمعیت‌های آن

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 11-21

هادی خوشناموند؛ منصوره ملکیان؛ یزدان کیوانی


مطالعه ویژگی‌های مورفولوژیکی زیرگونه‌های گوسفندوحشی در منطقه حفاظت شده هفتادقله در فلات مرکزی ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 234-244

امیر انصاری


ارتباط ریخت سنجی بین طول کل بدن و وزن بدن و ضریب چاقی در میگوی ماده پاسفید غربی Penaeus vannamei در طی پرورش در شرایط نیمه متراکم

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 153-161

موسی درویشی؛ احمد نوری؛ ایمان سوری نژاد؛ آرش اکبرزاده


مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در حوضه بوشهر

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 189-199

زهرا قربانی رنجبری؛ یزدان کیوانی


استخوان‌شناسی توصیفی ماهی سنگ‌لیس پارسی (Garra persica) در حوضه سیستان

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 318-332

مظاهر زمانی فرادنبه؛ یزدان کیوانی


بررسی دوشکلی جنسی گاو ماهی کورایی Ponticola cyrius در رودخانه تجن با استفاده از روش‌های ریخت سنجی سنتی و هندسی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 68-78

حسین رحمانی؛ زینب عبداله پور؛ آرش جولاده رودبار


ساختار آناتومیک و بافت شناسی اندام ژاکوبسون در جوجه تیغی گوش بلند نر(Hemiechinus auritus)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 98-109

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه


مقایسه ویژگیهای تشریحی و بافت شناسی اندام وومرونازال در دو مار غیرسمی Eirenis collaris و Typhlops vermicularis

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 327-339

احمد قارزی؛ پریسا یوسفی؛ محسن عباسی


مطالعه الگوی انشعاب سرخرگیِ قوس آئورت در خارپشت گوش بلند(Hemiechinus auritus)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 353-359

حمید کریمی


اثر نانوذرات اکسید روی بر فاکتور التهابی TGF-β، میزان بیوشیمیایی LDH سرمی و تغییرات بافتی در کبد موش

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-45

مریم حامدی؛ رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمد سعید حیدرنژاد؛ محسن مبینی دهکردی


ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 86-95

مونا گوهرى منش؛ ناصر مهدوى شهرى؛ فرشته قاسم زاده؛ فائزه یزدانى مقدم


استخوان شناسی ساختار سر در سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus bergianus) رودخانه سفیدرود

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-34

28103

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری


بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگه‌زایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala) در فلات ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 72-84

28108

علی غلامحسینی؛ منصور علی آبادیان؛ جمشید درویش