شیوع انگل‌های کرمی باکشدار و لوله‌ای دستگاه گوارش، پوست و خون مولدین خاویاری در جنوب شرق دریای خزر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-12

عباسعلی آقایی مقدم؛ سارا حق پرست؛ جمیله پازوکی؛ ملوک پورامینی؛ کاظم درویش بسطامی


اثر عصاره دانه اسفند (Peganum harmala L,) بعنوان مکمل غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

28101

پریا اکبری؛ محبوبه قرقانی پور؛ محمد سعید فریدونی


مطالعه تنوع زیستی و شناسایی اجتماعات روزنه داران در شرق جزیره قشم

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17

عاطفه اشکیور؛ بابک دوست شناس؛ سید محمد باقر نبوی؛ نسرین سخایی


بررسی رژیم غذایی و بافت‌شناسی لوله گوارش لوچ ماهی Turcinoemacheilus bahaii در رودخانه زاینده‌رود

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی درچه؛ مهسا برهانی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله


اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-13

حمیدرضا ابری؛ مینو محمودی؛ سیامک شهیدی


اثرات عصاره آبی گیاه آویشن ( L. Thymus vulgaris) بر روی پارامترهای بیوشیمیایی خون و بافت کبدی در موش های های صحرایی ماده تحت استرس بی حرکتی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-10

رقیه بینا؛ رضا حیدری؛ مهدی محمد زاده؛ مینو ایلخانی پور


مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی


اثر باکوپا مونرو براختلال حافظه فضایی و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تزریق موضعی اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ موش صحرایی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-9

سودا آقایی نوجه ده؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ محمد ملک احمدی؛ سید مهدی بانان خجسته؛ حاتم احمدی


اثر کوئرستین بر تغییرات ساختاری پیاز بویایی ناشی از القاء دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-15

10.22034/jar.2023.2303

حمیدرضا یحیایی پور؛ فرزانه گنجی؛ زهرا نظری؛ حمید سپهری


ارزیابی کیفیت زیستگاه شنگ (Lutra lutra) (رده: پستانداران و خانواده: راسویان) در استان مرکزی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 69-81

امیر انصاری


تهیه ی آزمایشگاهی سرم هایپر ایمن علیه ویروس تب سه روزه گاو جدا شده در ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-84

شکوفه الماسی؛ مهران بخشش


بررسی اثر سطح تراکم و مقدار غذا بر رشد، تکوین و بقای لاروهای وزغ سبز (Bufotes variabilis, Pallas 1769)، دوزیستان: بی‌دمان

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 90-104

نساره ابراهیمی؛ مظفر شریفی؛ سمیه ویسی


بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 90-103

مرضیه انصاری نژاد؛ محمدشریف رنجبر؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


مقایسه عصاره آبی بذر و برگ شویدAnethum graveolens L.) ) برتغییرات هیستومورفومتریک رحم و تخمدان موش صحرایی

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 116-124

زهرا آب پیکر؛ پروین لهراسبی؛ ملیحه الزمان منصفی


تاثیر محرومیت غذایی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو اندازه مختلف ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-130

پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ اسماء سندکی زهی


اثر لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر روی هماتوتوکسیسیتی القا شده توسط سرب در موش های صحرایی بالغ

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 119-129

فرحناز بیت اللهی؛ مهنوش فاطمی؛ فرشته قندهاری


مطالعه رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی (Heller, 1865) Diogenes avarus در پاسخ به نوع و شکل صدف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 124-130

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر


بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در منطقه شاهرود (استان سمنان) و تعیین گونه غالب

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 141-155

مونا توزنده جانی؛ مریم عجم حسنی


بررسی اثرات تراکمهای مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 154-162

2621


اثرات منابع مختلف چربی جیره بر شاخصهای رشد، پاسخ به تنش شوری و پارامترهای خونی در بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-164

2721

احسان احمدی فر؛ مهدیه فدایی؛ طیبه عنایت غلامپور


بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه‌ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه‌ای خزری

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 165-173

محمد سعید احراری خوافی؛ نوشین نجفی تیره؛ بنفشه زینلی رفسنجانی؛ معصومه ناظری؛ امین ابوالحسنی فروغی


پایش کیفی رودخانه خرارود- دیسام استان گیلان با کمک شاخص‌های زیستی ماکروبنتوزها در دوره زمانی بیست ساله از سال 1376 تا 1396

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 180-194

احسان اسدی شریف؛ جاوید ایمانپور


اثر حفاظتی پپتیدهای زیست فعال بر شاخص‏های بافتی بیضه، اسپرماتوژنز و کاهش استرس اکسیداتیو در رت های نر تیمار شده با سایمتیدین

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 215-224

زیبا احمدی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ وحید نجاتی؛ غلامرضا نجفی؛ مهدی نیکو


بررسی تأثیر توأم متفورمین و زهرزنبور بر بلوغ آزمایشگاهی فولیکولهای پره آنترال موش

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 228-236

2631


مطالعه ویژگی‌های مورفولوژیکی زیرگونه‌های گوسفندوحشی در منطقه حفاظت شده هفتادقله در فلات مرکزی ایران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 234-244

امیر انصاری