دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح mRNA پیزو-1 بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

هادی فخر فاطمی؛ نجمه رضائیان؛ محمد کریمی


مطالعۀ هیستومورفولوژی سیر تکوین مخچه در جنین قرقاول(Phasianus colchius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

منصوره عزیزی؛ احمدعلی محمدپور


اثر کوئرستین بر تغییرات ساختاری پیاز بویایی ناشی از القاء دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

حمیدرضا یحیایی پور؛ فرزانه گنجی؛ زهرا نظری؛ حمید سپهری


اثر عصاره هیدروالکلی یونجه زرد (Melilotus officinalis) بر شاخص‌های لیپیدی خون در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ تحت استرس مزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

مدینه مردانی نیا؛ مهران عربی؛ سعید ولی پور چهارده چریک


کارآیی عصاره هیدروالکلی زنیان(Trachyspermum ammi) بر میزان ایمنی و مقاومت ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سولفات مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

ابوالفضل پیکار پرسان؛ محمد فرهنگی؛ حسین آدینه؛ محمد مازندرانی؛ مریم علیزاده


مقایسه تاثیر هالوپریدول و عصاره برگ توت سفید (Morus alba) بر بافت کبد و آنزیم‏های کبدی در ماهی گورامی سه خال(Trichogaster trichopterus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

طاهره ناجی؛ مهزاد بی نیاز؛ سعید محمدی معتمد؛ یاسمن شیبانی


تحلیل فضایی گستره‌های مستعد رخداد تعارض با خزندگان در استان یزد مطالعه موردی: افعی شاخ‌دار ایرانی (Pseudocerastes persicus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

پیمان کرمی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


تاثیر حشره‌کش اسپیروتترامات بر استرس اکسیداتیو و هیستوشیمی بافت بیضه در موش‌های سوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

قدرت عبادی مناس


ارزیابی زیستگاه ول آبزیArvicola amphibius (Linnaeus, 1758) در رودخانه شراء خنداب استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

امیر انصاری


چرخه تولیدمثلی و بافت شناسی دستگاه ادراری- تناسلی نر گکوی ایرانی، Hemidactylus persicus (Anderson, 1872)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

نگار اسلامپور؛ مهری آزادبخت؛ رسول کرمیانی


تاثیر مکمل‏های کروم و اسید آلفا لیپوئیک بر تکثیر، بقا، وضعیت آنتی‏اکسیدانی و پاسخ ایمنی سلول‏های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جوجه تحت تنش حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

حدیث میرزایی؛ علی آقائی؛ الهام حویزی؛ محمود نظری


بررسی تنوع گونه ای حلزون های خشکی زی (Mollusca: Gastropoda) اثر ملی طبیعی جنگل خشکه داران در استان مازندران با استفاده از تکنیک DNA بارکدینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

سیما محمدی؛ فراهم اجمدزاده


بررسی و تحلیل وضعیت زیستی و بیومتریک آزادماهی ها Salmo trutta Caspius در سبد صید تورهای پره ساحلی بخش مرکزی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

باقر امینیان فتیده؛ ذبیح اله بهمنی؛ محمد رضا عباسی


مطالعۀ هیستومورفولوژی و هیستوشیمی غدۀ هاردرین در عروس هلندی (Nymphicus hollandicus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

امیر امامی؛ احمدعلی محمدپور


ارزیابی اثر محافظتی روغن ماهی در برابر سمیت ناشی از هیپوکسی دوران بارداری بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

کاوه خزائیل؛ عباس صادقی؛ رضا جهانگیری؛ زهره قطب الدین


مطالعه استخوان‌شناسی گونه مروارید ماهی ارومیه (Gunther, 1899) Acanthobrama urmianus در رودخانه شهرچای ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

سهیل ایگدری