دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح mRNA پیزو-1 بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

هادی فخر فاطمی؛ نجمه رضائیان؛ محمد کریمی


مطالعۀ هیستومورفولوژی سیر تکوین مخچه در جنین قرقاول(Phasianus colchius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

احمدعلی محمدپور؛ منصوره عزیزی


اثر کوئرستین بر تغییرات ساختاری پیاز بویایی ناشی از القاء دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

حمیدرضا یحیایی پور؛ فرزانه گنجی؛ زهرا نظری؛ حمید سپهری


اثر عصاره هیدروالکلی یونجه زرد (Melilotus officinalis) بر شاخص‌های لیپیدی خون در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ تحت استرس مزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

مدینه مردانی نیا؛ مهران عربی؛ سعید ولی پور چهارده چریک


کارآیی عصاره هیدروالکلی زنیان(Trachyspermum ammi) بر میزان ایمنی و مقاومت ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سولفات مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

ابوالفضل پیکار پرسان؛ محمد فرهنگی؛ حسین آدینه؛ محمد مازندرانی؛ مریم علیزاده


مقایسه تاثیر هالوپریدول و عصاره برگ توت سفید (Morus alba) بر بافت کبد و آنزیم‏های کبدی در ماهی گورامی سه خال(Trichogaster trichopterus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

طاهره ناجی؛ مهزاد بی نیاز؛ سعید محمدی معتمد؛ یاسمن شیبانی


تحلیل فضایی گستره‌های مستعد رخداد تعارض با خزندگان در استان یزد مطالعه موردی: افعی شاخ‌دار ایرانی (Pseudocerastes persicus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

پیمان کرمی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی