دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 124-256 

مقاله پژوهشی

مطالعه رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی (Heller, 1865) Diogenes avarus در پاسخ به نوع و شکل صدف

صفحه 124-130

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر


مطالعه مورفولوژی و هیستوشیمی دستگاه تولید مثل جکوی انگشت برگی ورنرAsaccus elisae (Werner, 1895) نر و ارتباط آن با فصول مختلف سال

صفحه 131-140

پربا پرتو؛ نصرالله رستگار پویانی؛ آذر خالصه؛ فریبا نوری؛ شهرام میرآقایی؛ نسیم خزایی


تاثیر بی هوشی اسانس اسطوخودوس بر آسیب‌های بافتی و آنزیم های سرمی خون ماهی سفیدک سیستان (شیزوتراکس زارودنی)

صفحه 141-149

صفیه توفیقی مقدم؛ جواد میردار هریجانی؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری


تمایز ژنتیکی حشره خوارکوچک دندان سفید Crocidura suaveolens در ایران مرکزی

صفحه 150-160

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی


اثرات هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی تیامین بر کبد موش‌های مواجهه شده با اکسید مس و نانوذره‌ی اکسید مس

صفحه 161-177

رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمدسعید حیدرنژاد؛ عبدالناصر محبی؛ فتانه مسیبی


تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت کفزیان سواحل جنوبی دریای خزر، پره سر

صفحه 178-193

علی نصرالهی؛ مرتضی فرشچی؛ محمدرضا شکری


تاثیر پری‌بیوتیک اینولین جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، افزایش وزن بدن و نرخ بقاء در ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)

صفحه 194-202

مهدیه فدایی؛ احسان احمدی فر؛ طیبه عنایت غلام پور


فیلوژئوگرافی گونه بز وحشی (Capra aegagrus Erxleben, 1777) در ایران بر اساس DNA میتوکندری

صفحه 203-213

شاهو قوامی؛ سعید نادری؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ حمید رضا رضایی


اثرات سرب و کادمیم بر تراکم و رشد ویژه جمعیت آنتن‏منشعب آب شیرین Daphnia magna

صفحه 214-224

سپیده مردانی؛ امیدوار فرهادیان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


تغییرات شاخص‌های خونی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی شبیه سازی حمل و نقل در دماهای متفاوت

صفحه 225-236

سید محسن موسوی نژاد؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان؛ حسین غفوری؛ آریا باباخانی


مقایسه بافت شناسی اندام‌های تنظیم کننده اسمزی در مولدین رسیده و نزدیک رسیدگی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) مهاجر به رودخانه شیرود

صفحه 237-243

اشرف نامداریان راد؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری؛ صالح بنام؛ مجید عابدی


تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از بیومارکر COXI

صفحه 244-256

زهره نصیری؛ سید محمود قاسمپوری؛ منصور علی آبادیان