دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-382 

مقاله پژوهشی

تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار


بررسی اثرعصاره آبی هسته انگور (Vitis Vinifera) بر آسیب بیضه ای در موش های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

صفحه 271-278

سمیه حیدری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


تاثیر مخلوط پپتیدهای زیست فعال ماهی ساردین، بر ظرفیت آنتی اکسیدانتی سرم، پراکسیداسیون چربی‌ ها و فراسنجه های خونی در موش‌ های بزرگ آزمایشگاهی ویستار تحت استرس بی حرکتی

صفحه 279-288

شعله حیدری؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ مهدی نیکو


تأثیر نوع بستر بر نشست کشتی چسب (Amphibalanus improvisus (L., 1758 در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 289-300

الهه حیدری؛ علی نصراللهی؛ پریسا گلی نیا؛ جمیله پازوکی


اثر افزودن نانوذرات سلنیوم در محیط رقیق‌کننده منی در آزمایشگاه بر فراسنجه‌های اسپرم پس از انجماد قوچ فراهانی

صفحه 301-307

فاطمه خرم آبادی؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمد حسین مرادی


بررسی اثر درمانی تجویز عصاره‌ی برگ و سر شاخه های گیاه مو بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مسمومیت تجربی با سم دیازینون

صفحه 308-317

مینا ربیعی


استخوان‌شناسی توصیفی ماهی سنگ‌لیس پارسی (Garra persica) در حوضه سیستان

صفحه 318-332

مظاهر زمانی فرادنبه؛ یزدان کیوانی


بررسی پاسخ هضمی میکرواورگانیسم های شکمبه به منظور تعیین کیفیت علوفه ای بونی (Aeluropus lagopoides)و لولیوم (Lolium perenne)منطقه سیستان با استفاده از روش تولید گاز

صفحه 333-344

احسان قائمی راد؛ مصطفی یوسف الهی؛ محمد تقی کریمی؛ سید محسن حسینی


مقایسه اثر آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه سداب (Ruta graveolens)بر رده سلولی سرطان پروستات(DU145)

صفحه 345-352

عاطفه کاروی؛ کهین شاهانی پور؛ رامش منجمی


بررسی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذران در زیستگاه های مختلف پارک ملی بوجاق

صفحه 353-364

فاطمه کارگر؛ رحمت زرکامی؛ جواد ترکمن؛ علی رضا فرمانده بحری


اثر ضد افسردگی کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین در مدل حیوانی بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از تست شنای اجباری

صفحه 365-376

سپیده محمد نژاد؛ اکبر حاجی زاده مقدم؛ فرهاد ولی زادگان


مقاله کوتاه

عادت‌‌های غذایی سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel, 1843) در رودخانه سزار از حوضه آبریز دجله در استان لرستان

صفحه 377-382

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی