دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 263-338 

مقاله پژوهشی

اثرات اسیدآمینه های ال متیونین و ال لیزین بر میزان رشد جمعیت کلنی، تخم گذاری ملکه، پرورش نوزادان و تولید عسل در زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda)

صفحه 263-271

سلیمان پناهعلی زاده؛ وحید واحدی؛ آزاده بوستان


اثر حفاظتی پپتیدهای زیست فعال بر شاخص‏ های مورفولوژیک لوله های سمینیفروس و مانایی اسپرم در رت‌های نر تیمار شده با آنتی بیوتیک اوفلوکساسین

صفحه 272-283

زهرا زارع؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ وحید نجاتی؛ غلامرضا نجفی؛ مهدی نیکو


تأثیر چهار رقم برگ توت بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)

صفحه 284-296

علی صادقی خامنه ای تبریزی؛ جلال جلالی سندی؛ سهراب ایمانی؛ علی احدیت


مطالعه تنوع ریختی قورباغه درختی (Hyla savignyi, Audouin, 1827) در دو محدوده جغرافیایی: استان های لرستان و مرکزی

صفحه 297-309

راضیه علایی؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده


استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

صفحه 310-323

پیمان کرمی؛ سمیه اسمعیلی رینه


شناسایی گونه‌های خانواده Nacellidae Thiele, 1891 در جزیره هرمز (خلیج فارس)

صفحه 324-338

زهرا میسوری؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ سید جعفر سیف آبادی