دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی

بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی کوسه گربه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum, Gubanov, 1980) در آب های استان هرمزگان، خلیج فارس

صفحه 1-10

مجتبی نادری؛ ساجده ناصحی؛ میترا آرمان؛ مصطفی علی نقی زاده


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه رود با استفاده از شاخص های زیستی ماهیان: مطالعه موردی تاثیر شهر شاهین دژ (استان آذربایجان غربی)

صفحه 11-27

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ یحیی شمس؛ سید ولی حسینی


نقش و اهمیت تالاب‌های مصنوعی سدکاسه‌‌رود ابرکوه و تصفیه‌خانه استان یزد به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر

صفحه 28-43

فاطمه السادات سالاری؛ جلیل سرهنگ زاده؛ مهدی زارع خورمیزی


تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر برخی فاکتورهای رشد ، ایمنی موکوسی و خاصیت ضد باکتریایی موکوس در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum)

صفحه 44-60

فاضل ظهیری؛ حسن صحرایی؛ مریم شجاعی؛ امین اسدی امیرابادی؛ سید علی اکبر هدایتی


بررسی اثر هم افزایی عصاره Artemisia absinthium و Taxol روی سلول های سرطانی معده (رده سلولی AGS) و تغییرات سطح بیان ژن های آپوپتوزی و متاستازی

صفحه 61-78

فیروزه فروغی؛ جواد بهارآرا؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی


مطالعه رشد، تکوین و بقا لاروهای قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae) در حضور ماهی مهاجم گامبوزیا، نوسانات سطح آب و تغییرات تراکمی

صفحه 79-95

فاطمه امجدیان؛ سمیه اسمعیلی رینه؛ سمیه ویسی