مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. ترکیبات بیوشیمیایی مایع تخمدانی ماهی سفید جنوب دریای خزر (Kamensky, 1901 Rutilus frisii kutum) و تاثیر آن روی خصوصیات حرکتی اسپرم

محمد رضا ایمان پور؛ مریم اسفندیاری ملکی؛ سمیه پاکروان

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 300-306

چکیده
  برخی شاخص‌های بیوشیمیایی مایع تخمدانی شامل ترکیبات یونی، آلی و اسمولاریته در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) رودخانه تجن مورد بررسی قرار گرفت. تحرک اسپرماتوزوآی ماهی سفید در درصدهای مختلف (0، 33، 50، 67، 75، 80، 85) مایع تخمدانی بررسی شد. مایع تخمدانی حاوی 33/14±35/98 میلی‌مول در لیتر سدیم، 81/1±22/7 میلی‌مول در لیتر منیزیم، 29/2±08/8 میلی‌مول در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تنوع فصلی فیتوپلانکتونها در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389

رضا پورغلام؛ فاطمه سادات تهامی؛ علیرضا کیهان ثانی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 307-318

چکیده
  مطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، بخصوص پراکنش‌ و شناسایی‌ ترکیب‌ گونه‌ای‌ ، تراکم‌ و زیتوده‌، نوسانات‌ فصلی‌ و منطقه‌ای‌ فیتوپلانکتون ها قبل از هر مطالعه ای ضروری بنظر میرسد. با توجه به شرایط متنوع فیزیکوشیمی آب‌های رودخانه های منتهی به دریا، وضعیت مختلف توپوگرافی بستر دریا بنظر می رسد که تولید اولیه در مناطق مختلف دریای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی فراوانی و شناسایی پاروپایان پلانکتونیک راسته های Cyclopoida و Harpacticoida در آبهای بحرکان – بندر هندیجان (شمال غرب خلیج فارس)

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 319-328

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی تغییرات فراوانی و شناسایی گونه¬های پاروپایان پلانکتونیک راسته¬های Cyclopoida و Harpacticoida در آبهای بحرکان – بندر هندیجان بود. به این منظور نمونه¬برداری در یک سال به صورت یک ماه درمیان در ماه¬های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 انجام شد. جمع¬آوری نمونه-های زئوپلانکتونی از 6 ایستگاه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره با روغن های گیاهی بر شاخصه های رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

میترا جمشید پوده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ حسین اورجی؛ خسرو جانی خلیلی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 329-337

چکیده
  اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره با روغنهای گیاهی سویا و کانولا بر شاخصه های رشدی و بازماندگی بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum) باتغذیه تعداد 1260 قطعه بچه ماهی (میانگین وزنی 62/0 میلی‌گرم و طولی 2/4 میلی‌متر) از شش جیره شامل 100 درصد روغن ماهی (شاهد)، 100 درصد روغن کانولا، 100 درصد روغن سویا، مخلوط 50:50 درصدی روغن ماهی-کانولا، مخلوط 50:50 درصدی روغن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تاثیر ماده‌ی 2-فنوکسی‌اتانول (2-phenoxyethanol) به عنوان ماده‌ی بیهوش کننده بر شاخص های خونی ماهی کلمه (caspius rutilus Rutilus)

عبدالرضا جهانبخشی؛ علی اکبر هدایتی؛ مهسا جوادی موسوی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 338-347

چکیده
  این تحقیق بمنظور بررسی اثر 2-فنوکسی اتانول بعنوان بیهوش کننده بر شاخص خونی وسطح گلوگز و کورتیزول به عنوان شاخص¬های استرس ماهی کلمه انجام شد و هم¬چنین زمان القای بیهوشی و زمان ریکاوری این ماهی در غلظت¬های موثر1/0، 3/0، 5/ 0و 7/0 میلی لیتر در لیتر2-فنوکسی اتانول بررسی شد. نتایج نشان دادکه قرار گرفتن در غلظت¬های پایین این ماده¬ی بیهوشی(1/0و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مورفولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی و کاریولوژی موش مغان (Microtus socialis) در استان آذربایجان شرقی

علی رضا خلیل آریا؛ ارجمند چولاک

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 348-359

چکیده
  تعداد 13 نمونه از جنس میکروتوس (Microtus) برای اولین بار در این بررسی از منطقه گله بان مرند در آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. نمونه های جمع آوری شده به روش های مورفولوژیکی و کاریولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مورفولوژیکی و کاریولوژیکی این نمونه ها نشان می دهد که همه آن ها متعلق به گونه Microtus socialis می باشند. نمونه های جمع آوری شده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس (Mus (Rodentia, Muridae مبتنی بر روش خط پیرامونی

مرجان شعبانی؛ جمشید درویش؛ فرشته قاسم زاده

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 360-366

چکیده
  تکنیک نسبتا" جدید ریخت سنجی هندسی که مبتنی بر مطالعه تغییرات شکل است در بسیاری از زمینه های زیست شناسی بکار می رود. در این مطالعه تغییرات در شکل دندان های آسیای آرواره بالا و پایین در میان 122 موش، متعلق به یک گونه از ایران (Mus musculus) و دو گونه از اروپا (Mus macedonicus, Mus spiciligus) از زیرجنس Mus، با روش ریخت سنجی هندسی مطالعه می شود. نمونه های ایران از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. انتخاب خردزیستگاه، توسط گونه های مارمولک همبوم روزفعال در پارک ملی کلاه قاضی

زهرا صفری کنگ؛ محمود رضا همامی؛ معصومه کوهی لاسیبی؛ منصوره ملکیان

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 367-376

چکیده
  چکیدهگونه های همبوم که از منابع مشابه بهره برداری می کنند، برای فرار از رقابت آشیان بوم شناختی خود را حداقل در یکی از ابعاد آن از هم تفکیک می کنند. در این مطالعه ما خرد متغیرهای زیستگاهی، زمان فعالیت و تکنیک های فرار چهار گونه مارمولک همبوم شامل مسالینای دم دراز بیابانی (Mesalina watsonana)، آگامای سروزغی (Phrynocephalus scutellatus)، آگامای چابک (Trapelus agilis) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی خصوصیات تولید مثلی لاک پشت منقار عقابی(Eretmochelys imbricata) در سواحل جزیره کیش

مهدی طبیب

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 377-385

چکیده
  چکیده با توجه به اینکه لاک پشت منقار عقابی گونه ای به شدت در معرض خطر انقراض است و پژوهش زیادی در مورد وضعیت این گونه در جزیره کیش به عنوان یکی از مکان های اصلی تخمگذاری آن انجام نشده این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات تولید مثلی این گونه ارزشمند در سال 1389- 1388 در جزیره کیش انجام شد. صفات زیستی و تولید مثلی لاک پشت ها و نوزادان مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه اثرات تزریق هورمون های اواپریم، hCG و عصاره غده هیپوفیز بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Nikolskii, 1897 Schizothorax zarudnyi )

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 386-395

چکیده
  در این مطالعه اثرات تزریق هورمون¬های اواپریم،hCG و عصاره هیپوفیز بر پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی مولدین نر ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 20 مولد نر ماهی شیزوتوراکس تحت تزریق چهار نوع القاء کننده شامل هیپوفیز (mg/kg 2/0)؛ اواپریم (ml/kg 3/0)؛ hCG (IU/Kg 400) و سرم فیزیولوژی (ml/kg 3/0) به عنوان شاهد در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی میزان بقاء، نرخ فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna) در مواجه با سم فنیتروتیون

طیبه عنایت غلامپور؛ حسین پیری؛ احسان احمدی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 396-404

چکیده
  فنیتروتیون، یکی از سموم ارگانوفسفره رایج در شالیزارها و باغات می باشد که در این تحقیق، اثر آن بر میزان مرگ و میر، نرخ فیلترکردن و عمل بلع یکی از زئوپلانکتون های مهم اکوسیستم آبی به نام دافنی ماگنا(Daphnia magna) بررسی گردید. این ارگانیزم ارزش غذایی بسیار بالایی برای تمام بچه ماهیان آب شیرین خصوصا" ماهیان بازارى داشته و از اهداف مهم بارورى ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. رژیم غذایی و شاخص های تغذیه ای سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار (استان لرستان)

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 405-416

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی شاخص های غذایی سیاه ماهی فلس ریز (C. damascina) در رودخانه سزار، از رودخانه های استان لرستان صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیر تا آذر 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلیمتری صورت گرفت. جهت آنالیز رژیم غذایی، 128 نمونه از گونه C. damascina مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تغییر شاخص های رشد و پاسخ های هورمونی ماهی قزل‌آلای‌ رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله انگشت قدی در سازش با شوری های مختلف محیط پرورشی

محمود نفیسی بهابادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 417-429

چکیده
  چکیده:در این تحقیق تغییر شاخص های رشد و همچنین سطح پلاسمایی هورمون های کورتیزول، T3 و T4 در فرآیند تطابق ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله انگشت قدی، با وزن اولیه 11/0± 13/12 گرم در دامنه آب شیرین تا شوری 40 گرم در لیتر بررسی شد. طول دوره آزمایش 60 روز بود و بچه ماهیان به مدت 10 روز و بتدریج با شوری آب سازگار شدند. شاخص های رشد و میزان ...  بیشتر