دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 116-262 

مقاله پژوهشی

مقایسه عصاره آبی بذر و برگ شویدAnethum graveolens L.) ) برتغییرات هیستومورفومتریک رحم و تخمدان موش صحرایی

صفحه 116-124

زهرا آب پیکر؛ پروین لهراسبی؛ ملیحه الزمان منصفی


رژیم غذایی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در خلیج فارس (استان هرمزگان)

صفحه 125-135

زهرا آژ؛ ایمان سوری نژاد؛ احسان کامرانی؛ مهدی قدرتی شجاعی


اثر جایگزینی پودر ماهی با کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر عملکرد رشد و تغذیه ماهیان جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi

صفحه 136-145

منصور آلبوغبیش؛ حمید محمدی آذرم؛ وحید یاوری؛ محمد ذاکری


اثر هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مراحل اولیه رشد

صفحه 146-153

پریا اکبری؛ محمد سعید فریدونی؛ مصطفی اخلاقی


اثر ضدالتهابی اسانس مریم گلی (.Salvia officinalis L ) درموش کوچک آزمایشگاهی نر

صفحه 154-160

مریم خسروی؛ شهرزاد خاکپور؛ سایه جعفری مرندی؛ میترا احدی عالی


بررسی اثر استرس بنزوآلفاپایرن بر بافت های آبشش و سطوح کورتیزول پلاسما در ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus

صفحه 161-169

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی


بررسی انعطاف پذیری ریختی سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina Valenciennes, 1842) (شعاع بالگان: کپور ماهیان) در بخش ایرانی حوضه دجله با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

صفحه 170-179

پریا رضوی پور؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ یزدان کیوانی


بررسی عوامل ایجاد کننده سقط جنین گاو در واحد های پرورشی ایران

صفحه 180-187

رویا صدری؛ روزبه فلاحی


مطالعه مقدماتی زیست شناسی تولیدمثل مار چلیپر ماده در استان مازندران

صفحه 188-197

امیر صوفی زاده؛ ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی


رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

صفحه 198-209

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه


سنجش غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب درکیتون پوست ماری (Chiton lamyi, Dupuis, 1918) و رسوبات سطحی مناطق بین جزر و مدی استان بوشهر

صفحه 210-222

عبدالحسین محمودیان شوشتری؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ محمد تقی رونق؛ محمدعلی سالاری علی آبادی


اثر نیکل (Ni) بررشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

صفحه 223-232

مصیب سیدی آب الوان؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی


تاثیر اندازه و شکل مناطق حفاظت شده بر غنا و تنوع گونه ای پستانداران، مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 233-243

منصوره ملکیان؛ راحله باقری


تاثیر عصاره‌ سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک برگخوار کلرادو سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata Say. (Chrysomelidae)

صفحه 244-255

زیبا ممدوح؛ مرتضی موحدی فاضل


مقاله کوتاه

بررسی تأثیر تکثیر خارج از فصل بر روی شاخص‌های کیفی اسپرم و موفقیت لقاح در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 256-262

فردین شالویی؛ طیبه حسینی؛ محمد رضا ایمان پور