دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 380-665 

مقاله پژوهشی

بررسی بیولوژی و تاثیر شرایط محیطی بر میزان صید و مهاجرت ماهی سفید در حوضه جنوب شرقی دریای خزر ( استان گلستان )

صفحه 380-399

باقر امینیان فتیده؛ معصومه محمدی؛ قاسم کریم زاده؛ عبدالله محمد جعفری؛ نیما وحدتی راد


تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)

صفحه 400-410

سحر جواهری طهرانی؛ منصور علی آبادیان؛ محمد جواد نجف زاده


مقایسه الگوهای پراکنش جغرافیایی حاصل از نوسانات اقلیمی در فلات ایران با تاکید بر ایران مرکزی با استفاده از داده های مولکولی

صفحه 411-425

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی


رژیم غذایی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز

صفحه 426-434

احمد شعاعی؛ ثارالله یارمحمدی بربرستانی


بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم فیل ماهی Huso huso

صفحه 435-441

نادر شعبانی پور؛ سحر خورشیدی سدهی


شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج

صفحه 442-453

زهرا شکری پور؛ آریا اشجع اردلان


اثرات دو ماده نگهدارنده نایسین و سدیم استات برتغییرات رشد کلستریدیوم بوتولینوم در ماهی قزل آلا Onchorhynchus mykiss

صفحه 454-464

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده؛ حامی کابوسی


تاثیر فرومون تریکوزن-9-(Z) بر روی اندام تولیدمثل در موش صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 465-479

شیلا فلاح پور؛ شهلا روزبهانی


اثر مواد پکتینی بر القا رها سازی نیتریک اکساید و مهار تکثیر سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی LNCaP

صفحه 480-492

فاطمه منصوری؛ حوری سپهری؛ لادن دلفی


بررسی میزان رشد و تولید ماهی آمور(Ctenopharyngodon idella) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم‌های پرورشی تک گونه‌ای و توام

صفحه 493-502

حدیث منصوری طایی؛ محمود عظیمی راد؛ الهام حقیقی؛ مهدیه ابراهیمی؛ زهرا قصاب شیران؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


تغییرات سطوح هورمون‌های استروئید جنسی، یون کلسیم و آنزیم آلکالین فسفاتاز طی مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix )

صفحه 503-514

مهران یاسمی؛ حمزه رفیع پرهیزکار؛ بابک تیزکار؛ ایوب یوسفی جوردهی


مقاله کوتاه

بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر پارامترهای رشد، فاکتورهای ایمنی و میزان استرس در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

صفحه 515-520

معصومه بحرکاظمی