مقاله پژوهشی اکولوژی
1. بررسی بیولوژی و تاثیر شرایط محیطی بر میزان صید و مهاجرت ماهی سفید در حوضه جنوب شرقی دریای خزر ( استان گلستان )

باقر امینیان فتیده؛ معصومه محمدی؛ قاسم کریم زاده؛ عبدالله محمد جعفری؛ نیما وحدتی راد

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 380-399

چکیده
  به منظور بررسی تاثیرات عوامل محیطی و بیولوژیکی بر صید و مهاجرت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در تعاونی های پره منطقه میانکاله( واقع در استان گلستان )، نمونه برداری از 20 مهر ماه سال 1392 تا 30 فروردین ماه سال 1393 انجام گردید. صید توسط تعاونی های پره ( تور محاصره ای ) در محل مورد مطالعه، انجام گرفت. بیشترین میزان صید در واحد تلاش ( یک مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
2. تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)

سحر جواهری طهرانی؛ منصور علی آبادیان؛ محمد جواد نجف زاده

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 400-410

چکیده
  ماکیان سانان در فهرست مورد تهدیدترین پرندگان محسوب می شوند که شکار و بهره برداری از آنها به منظور اهداف متفاوتی از جمله: غذا، تفریح و یا اهداف تجاری صورت می گیرد. شکار و بهره برداری بیش از حد سبب شده است که درصد بالایی از گونه های ماکیان سانان (4/26%) آنها به عنوان مورد تهدید با خطر انقراض در فهرست سرخ IUCN قرار بگیرند. از اینرو به منظور اقدامات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
3. مقایسه الگوهای پراکنش جغرافیایی حاصل از نوسانات اقلیمی در فلات ایران با تاکید بر ایران مرکزی با استفاده از داده های مولکولی

حمید حدادیان شاد؛ جمشید درویش؛ اسکندر رستگار پویانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 411-425

چکیده
  گونه ها تحت تاثیر نوسانات اقلیمی عصر یخبندان به مناطق پناهگاهی وارد شده و جدایی دراز مدت آنها از جمعیت های همجوار سبب واگرایی ژنتیکی آنها می شود که با مطالعات فیلوجغرافیایی قابل تشخیص است. الگو‌های پراکنش جغرافیایی شش گونه پستاندار کوچک در مناطق مختلف ایران با استنباط از داده‌های حاصل از ژن سیتوکروم b و نشانگر دی لوپ مورد مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
4. رژیم غذایی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز

احمد شعاعی؛ ثارالله یارمحمدی بربرستانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 426-434

چکیده
  پلنگ دارای یکی از گسترده‌ترین پراکنش‌ها در بین گربه‌سانان بزرگ است. پلنگ ایرانی یکی از زیرگونه‌های این‌گونه ارزشمند است که در فهرست سرخ سازمان در محدوده خطر انقراض قرارگرفته است. دلایل اصلی کاهش جمعیت این زیرگونه، تخریب زیستگاه، کاهش شدید طعمه‌ها به دلیل شکارشان توسط انسان و کشته شدن خود گونه توسط انسان به دلایل مختلف است. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
5. بررسی ترتیب سلولی بافت شبکیه چشم فیل ماهی Huso huso

نادر شعبانی پور؛ سحر خورشیدی سدهی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 435-441

چکیده
  فیل ماهی از با ارزشترین ماهیان اقتصادی دریای خزر است. بینایی یکی از مهمترین حسها، بخصوص در ماهیانی مانند H.huso است. با فرض اینکه فیل ماهی جانور کف‌زی، فاقد دید رنگی و تیزبینی کافی است ساختار شبکیه آن مورد مطالعه قرار گرفت. چنین مطالعه‌ای نه تنها اهمیت بینایی برای گونه ماهی را مشخص می‌نماید بلکه امکان ایجاد ارتباط قابل تاًمین بین تغذیه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
6. شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج

زهرا شکری پور؛ آریا اشجع اردلان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 442-453

چکیده
  مطالعه مشتمل بر شناسایی و پراکندگی ماکروبنتوزها در رودخانه کرج می باشد، بررسی مذکور از مهر سال 1393 شروع و در تیر سال 1394 پایان یافت. در منطقه مورد بررسی، پنج ایستگاه مطالعاتی براساس شرایط تأثیرگذاری محیطی انتخاب و فون ماکروبنتوزهای آن با تواتر فصلی توسط کوادرات با ابعاد50×50 سانتی متر و با 5 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
7. اثرات دو ماده نگهدارنده نایسین و سدیم استات برتغییرات رشد کلستریدیوم بوتولینوم در ماهی قزل آلا Onchorhynchus mykiss

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده؛ حامی کابوسی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 454-464

چکیده
  نایسین یک ماده ضد میکروبی طبیعی است که بر روی بسیاری از عوامل بیماریزا و ارگانیسمهای مسبب فساد مواد غذایی تأثیر دارد. از آنجا که کارایی این ماده در اثر واکنش با محتویات مواد غذایی کاهش می یابد این فرضیه وجود دارد که استفاده از نمک آلی به همراه نایسین باعث افزایش زمان ماندگاری ماهی میگردد. هدف از انجام این تحقیق در مرحله اول ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
8. تاثیر فرومون تریکوزن-9-(Z) بر روی اندام تولیدمثل در موش صحرایی نر نژاد ویستار

شیلا فلاح پور؛ شهلا روزبهانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 465-479

چکیده
  چکیدهتحریک بیولوژیکی و ارتباط فرومونی، یک نقش مهم را در فرایندهای تولیدمثل در رفتار پستانداران بازی می کند. فرومونها در ادرار، مدفوع یا از غدد جلدی می توانند از طریق سیستم بویایی درک شوند تا هم واکنشهای درون ریز و هم واکنشهای رفتاری را برانگیزانند. بر همین اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر فرومون (Z)-9-Tricosene با غلظت های مختلف بر میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
9. اثر مواد پکتینی بر القا رها سازی نیتریک اکساید و مهار تکثیر سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی LNCaP

فاطمه منصوری؛ حوری سپهری؛ لادن دلفی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 480-492

چکیده
  پکتین ترکیبی پلی ساکاریدی پیچیده است که علاوه بر دارا بودن فواید غذایی، دارای اثرات ضد سرطانی نیز است. نیتریک اکساید (NO) مولکول سیگنالیگ فعال در بسیاری از فرآیند‌های فیزیولوژیک است که در سلول‌های توموری می‌تواند نقش آنتی آپوپتوتیک یا پروآپوپتوتیک داشته باشد. در این مطالعه، اثر AP (پکتین سیب) و MCP (پکتین تغییر یافته مرکبات) بر میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی میزان رشد و تولید ماهی آمور(Ctenopharyngodon idella) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم‌های پرورشی تک گونه‌ای و توام

حدیث منصوری طایی؛ محمود عظیمی راد؛ الهام حقیقی؛ مهدیه ابراهیمی؛ زهرا قصاب شیران؛ نصرالله محبوبی صوفیانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 493-502

چکیده
  در این تحقیق دو سیستم پرورش تک گونه‌ای و توام دو گونه‌ی آمور (Ctenopharyngodon idella) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) مقایسه و اثرات این دو سیستم روی میزان رشد ویژه، تولید کل و میزان بازماندگی بررسی گردید. آزمایش شامل سه تیمار که حاوی 20 قطعه ماهی آمور در سیستم تک گونه‌ای (تانک شماره 1)، 20 قطعه ماهی کپور معمولی در سیستم تک گونه‌ای (تانک شماره 2) و 10 قطعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
11. تغییرات سطوح هورمون‌های استروئید جنسی، یون کلسیم و آنزیم آلکالین فسفاتاز طی مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix )

مهران یاسمی؛ حمزه رفیع پرهیزکار؛ بابک تیزکار؛ ایوب یوسفی جوردهی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 503-514

چکیده
  چکیده مطالعه پروفایل‌های هورمونی از مهم‌ترین روشهای تشخیص مکانیسم‌های تنظیم‌کننده تولیدمثل در ماهیان می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط روند تغییرات سطوح هورمون‌های استروئید جنسی، یون کلسیم و آنزیم آلکالین فسفاتاز در مولدین ماهی کپور نقره‌ای طی 6 ماه انجام شد. 24 قطعه از مولدین (12 قطعه ماده و 12 قطعه نر) که در مراحل IV - I رسیدگی ...  بیشتر

مقاله کوتاه فیزیولوژی
12. بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر پارامترهای رشد، فاکتورهای ایمنی و میزان استرس در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

معصومه بحرکاظمی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 515-520

چکیده
  اثر تراکم ذخیره‌سازی، در سه سطح 50، 75 و 100 قطعه بچه‌ماهی آزاد دریای خزر در هر مترمکعب، بر پارامترهای رشد، بقا، تغذیه و ایمنی این ماهی بررسی شد. تعداد 1000 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزنی 44/0±25/7 گرم به طور کاملا تصادفی در 9 حوضچه بتونی ذخیره‌سازی شدند. در پایان دوره 60 روزه آزمایش، با افزایش تراکم میزان افزایش وزن و طول بدن ماهی‌ها کاهش ...  بیشتر