دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-238 

مقاله پژوهشی

تاثیر محرومیت غذایی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو اندازه مختلف ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

صفحه 119-130

پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ اسماء سندکی زهی


بررسی چرخه اسپرماتوژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

صفحه 131-137

رضا بهنیافر؛ ویدا حجتی؛ عبدالحسین شیروی؛ سید محمد کشاورز


جهت گردش شاخصی جهت پیش بینی میزان یادگیری و بیاد آوری در ماز آبی موریس

صفحه 138-145

نرجس السادات حایری؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان


مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک افلوکساسین برقطر لوله های اسپرماتوژنز دررت نربالغ و اثردرمانی ژله رویال برآن

صفحه 146-154

سیران حسامی؛ وحید نجاتی


استخراج کیتوزان گاما از دیواره ی سلولی قارچ Aspergillus niger(PTCC 5223) و ارزیابی خواص ضد میکروبی آن

صفحه 155-166

محمد صادق خاکشور؛ جمیله پازوکی


تأثیر وضعیت تغذیه‌ای بر پروفایل شیمیایی خون و انتخاب شاخص‌های مناسب در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 167-177

هاشم خندان بارانی؛ محمد رضا حیدری؛ محدثه میری


مطالعه کرم خاکی Eisenia fetida و اثرات آن بر ویژگی های شیمیایی ورمی کمپوست تولیدی در بسترهای مختلف گیاهی

صفحه 178-185

نور محمد رسایی؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ مارال اعتصامی


اثرات میخک و امولسیون اسانس نعناع و متیل سالیسیلات بر بیهوشی و گلوکز خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 186-194

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ حامد محمدی؛ مجید محمدی


مقایسه بهبود شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در نتیجه تجویز آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و ویتامین E خوراکی

صفحه 195-204

میناسادات صادقیان؛ محمد محیسنی؛ بهزاد نعمت دوست حقی؛ دارا باقری


انتخاب حالت بهینه استخراج مایع‌سلومیک توتیای‌دریایی (Echinometra mathaei) خلیج‌فارس و شناسایی برخی رنگدانه‌های نفتاکینونی آن

صفحه 205-214

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ سهیلا معین؛ نرگس امراللهی بیوکی


بررسی هیستولوژلوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی اثرات نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روند تکوین کبد جنین موش سوری نژاد NMRI

صفحه 215-222

مریم قریشی؛ محمد نبیونی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا رستمی؛ لطیفه کریم زاده باردیی


نسبت‌های اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n به 6-n: اثرات بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بدن در ماهیان جوان کپور معمولی، Cyprinus carpio

صفحه 223-238

خلیل مینابی؛ محمد ذاکری؛ جاسم مرمضی؛ وحید یاوری؛ سید محمد موسوی