1. بررسی میزان بقاء، نرخ فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna) در مواجه با سم فنیتروتیون

طیبه عنایت غلامپور؛ حسین پیری؛ احسان احمدی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 396-404

چکیده
  فنیتروتیون، یکی از سموم ارگانوفسفره رایج در شالیزارها و باغات می باشد که در این تحقیق، اثر آن بر میزان مرگ و میر، نرخ فیلترکردن و عمل بلع یکی از زئوپلانکتون های مهم اکوسیستم آبی به نام دافنی ماگنا(Daphnia magna) بررسی گردید. این ارگانیزم ارزش غذایی بسیار بالایی برای تمام بچه ماهیان آب شیرین خصوصا" ماهیان بازارى داشته و از اهداف مهم بارورى ...  بیشتر