نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، به ارزیابی اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه تمشک بر میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و تغییرات سطح سرمی مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، موش ها بوسیله تزریق داخل صفاقی STZ دیابتی شدند. میوه تمشک با روش معمول، عصاره گیری شد. موش ها به پنج گروه سالم (کنترل)، دیابتی (DM) و DM + دوزهای 50،100،200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. پس از تزریق عصاره به صورت IP به مدت 4 هفته، میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سطح سرمی مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام تعیین شد و داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: فعالیت SOD و GPx و سطح سرمی TAC در گروه DM دچار کاهش معنا دار نسبت به دیگر گروه ها شد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of protective effects of raspberry fruit extract (Rubus fruticosus L.) on the antioxidant function in male diabetic rats induced with STZ

نویسندگان [English]

  • Nooshin Amini 1
  • Abdolhossein Shiravi 2
  • Naser Mirazi 3
  • Vida Hojati 2
  • Roghayeh Abbasalipourkabir 4

1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

3 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran

4 Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: The aim of this study was to Evaluation of protective effects of raspberry fruit extract (Rubus fruticosus L.) on the activity of superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) enzymes and serum level of malondialdehyde (MDA) and Total antioxidant capacity (TAC) in male diabetic rats induced with streptozotocin.
Methods: In this laboratory experimental study Diabetic rats were induced by diabetes induction by intra-peritoneal injection of STZ. Raspberry fruit was extracted with the usual method. Rats were randomly divided into five healthy (control), diabetic (DM) and DM + doses (50, 100, 200) mg / kg. After intraperitoneal injection of raspberry fruit extract for 4 weeks, the activity of superoxide dismutase enzymes (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) and serum level of malondialdehyde (MDA) and Total antioxidant capacity (TAC) was determined and the data were statically analyzed using ANOVA.
Results: SOD and GPx activity and Serum levels of TAC was significantly decreased in DM group compared to other groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raspberry extract
  • antioxidant
  • diabetes mellitus
  • Rat