نویسنده = حسین وارسته مرادی
تعیین مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 312-323

حمیدرضا مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی


بررسی رژیم و هم‏پوشانی نیچ غذایی جغدکوچک (Athene noctua) و دلیجه معمولی (Falco tinnunculus) در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 222-233

حسین وارسته مرادی؛ سکینه رجایی؛ حمیدرضا رضایی؛ جمشید درویش


ارزیابی زیستگاه دارکوب سبز (Picus viridis) با روش درخت طبقه‌بندی در پارک ملی گلستان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 495-507

حسین وارسته مرادی؛ زهرا سپهری روشن؛ سارا چماته فر