راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم لطفا در ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس در صفحه شخصی نویسنده ارسال مقاله جدید را پیگیری فرمایید.

راهنمای نویسندگان:

تهیه مقاله

ساختار مقاله

مقاله شما به ترتیب باید شامل بخشهای زیر باشد:

صفحه عنوان، خلاصه، کلمات کلیدی، بخش اصلی مقاله شامل: مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، تقدیر و تشکر، منابع، جدول (جداول) همراه با شرح (در صفحات جداگانه)، تصاویر، شرح تصاویر (به صورت فهرست).

محدودیت کلمات: مقالات نباید از 15 صفحه چاپ شده در مجله ( حدود  6 هزار کلمه ) تجاوز کند.

راهنمای فرمت مقاله:

از فرمت املای آمریکایی به طور پیوسته در سراسر مقاله استفاده کنید (ویژه مقالات زبان انگلیسی).

از علامت‌های نقل قول منفرد استفاده کنید، به جز مواردی که "یک نقل قول "در داخل" یک نقل قول است. لطفا توجه داشته باشید که نقل قول های طولانی باید بدون علامت نقل قول مشخص شوند.

جمله را با کاراکتر عددی شروع نکنید. اجتناب از ترکیب زمان­ها (زمان حال و گذشته) را در یک بخش یکسان. فاصله بین عدد و واحد، همچنین قبل از "%" و "°C" باید درج شود. 

در متن، اصطلاحات رایج (به جز نام اشخاص یا شرکت ها، اصطلاحات جغرافیایی، عنوان، نام روزها، ماه ها و تعطیلات، کلمه اول نام لاتین گونه ها) را با حروف بزرگ ننویسید.  

مقالات بایستی به زبان فارسی تهیه شوند ( به استثنا مقالات پژوهشگران خارجی که باید به زبان انگلیسی باشد ) و هر مقاله باید یک چکیده به انگلیسی داشته باشد. نویسنده محترم لطفاً متن اصلی مقاله و جداول و تصاویر را در یک فایل (نه بیشتر)  در قالب pdf ورژن 9 و فایل WORD ورژن 2007 یا 2016 همراه با شماره خطوط ارسال فرمائید. ضمناً filename مقاله انگلیسی باشد.

عنوان

عنوان باید واضح و توصیف کننده محتوا، اما به صورت مختصر باشد. معمولاً 100 کاراکتر (شامل فاصله) برای عنوان کافی است. این تعداد فقط در صورت نیاز می­تواند افزایش یابد. از اختصارات در عنوان استفاده نشود.

خلاصه

در چکیده، هدف اصلی و نوآوری کار باید به اختصار شرح داده شود، دلیل یا ضرورت انجام پژوهش باید ذکر شود، روش‌های اصلی پژوهش (اما بدون جزئیات تجربی)، نتیجه (نتایج) اصلی (بدون شرح  داده­ ها)، و نتیجه­گیری و ارتباط با زمینه کلی مطالعات باید ذکر شود. از اختصارات در خلاصه استفاده نشود.

مقدمه

در مقدمه، دانش مربوط به حوزه پژوهشی خاصی که در متن مقاله به آن پرداخته شده است، باید به طور خلاصه و به سبک علمی (نه «ژورنالی»!) ارائه شود. از جملاتی مانند «در حد دانش خود» خودداری کنید، بلکه آنچه را که معلوم است بیان کنید. سبک نوشتن به صورت مختصر باشد بدون استفاده مفرط از کلمات پرکننده «خالی» مانند «با این وجود» یا «به ترتیب». منابع مختص (و صحیح) به کار منتشر شده را ارائه دهید. سعی کنید در انتخاب منابع خود برای نشان دادن ادبیات بین المللی بی طرف باشید، نه اینکه فقط به منابع خود، دوستان یا همکارانتان، هموطنانتان یا منابعی که اخیراً خوانده اید اشاره کنید. ارجاع به کتاب­های چند صد صفحه ای بدون ذکر مشخص از فصل یا صفحه(های) مربوطه قابل قبول نیست. به صورت بی طرف در سوم شخص بنویسید نه به صورت اول شخص «ما» یا «من». اختصارات باید با اولین ذکر اصطلاح کامل عبارت (حروف ابتدایی هر کلمه با حروف کوچک، نه بزرگ) معرفی شوند و سپس مخفف داخل پرانتز قرار گیرد. از آن به بعد این اختصار باید در سراسر متن و به طور انحصاری استفاده شود. نمادهای عنصر (جدول تناوبی) مخفف نیستند و نیازی به توضیح ندارند. از معرفی اختصاراتی که فقط یک بار استفاده می شوند، اجتناب شود.

 

مواد و روش ها   

تأمین‌کنندگان/تولیدکنندگان/فروشندگان همه مواد شیمیایی و وسایل باید ارائه شود (آدرس داخل پرانتز، از جمله کشور) - اما فقط یک بار؛ اگر اسم شرکت برای بار دوم ذکر شود، نیازی به کشور نیست. فقط واحدهای SI (نه ppm، نه psi، نه M، نه µg/dL، و غیره)؛ مخفف لیتر: "L"، برای میلی لیتر: '' mL و غیره. '' M  یا N' با سیستم SI واحدها مطابقت ندارد: mol L-1  یا mol/L باید استفاده شود. برای واحدهای ترکیبی، به عنوان مثال، mg/L یا mg L-1 استفاده شوند، اما فقط از یک فرمت پیروی کنید، نه به صورت ترکیبی از هر دو (این امر در مورد سایر واحدهای ترکیبی نیز صدق می کند).   

نتایج

لطفاً یافته‌های خود را به وضوح ارائه دهید و به شکل‌ها یا جداول مرتبط، بدون هیچ گونه قضاوت یا مقایسه با دیگران، ارجاع دهید. از جملات جانبی بیهوده مانند "همانطور که شکل x نشان می دهد ..." یا "همانطور که در جدول y ... نشان داده شده است" خودداری کنید. تمام محتویات شکل یا جدول را در متن تکرار نکنید - فقط داده های مهم- خواننده ها می توانند جداول یا شکل ها را خودشان بخوانند. داده های مشابه را دوبار ارائه نکنید، به عنوان مثال، در یک شکل و یک جدول.

بحث

مانند مقدمه: به صورت مختصر نوشته شود بدون اینکه تعداد زیادی کلمات پرکننده «خالی»، مانند «با این وجود» یا «به ترتیب» استفاده شوند. منابع خاص (و صحیح) به کارهای منتشر شده ارائه دهید. در بحث، از مسئله اصلی (یا فرضیه پژوهش) و جنبه بدیع مقاله خود خیلی دور نشوید.

نتیجه گیری

منظور از نتیجه گیری خلاصه دیگری از آنچه ارائه شده است نیست، بلکه آنچه می توان از یک مطالعه نتیجه گرفت.

تضاد منافع: نویسنده الف از شرکت الف کمک هزینه تحقیقاتی دریافت کرده است. نویسنده ب از شرکت X حقوق سخنران دریافت کرده و دارای سهام شرکت Y است. نویسنده C یکی از اعضای کمیته Z است.

در صورت عدم وجود تضاد، نویسندگان باید عبارت زیر را بیان کنند:

تضاد منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی ندارند.

سپاسگزاری

اعلامیه منبع تامین مالی حاوی بیانیه ای از هرگونه کمک مالی یا کمک های تحقیقاتی (و منبع آنها) دریافت شده در دوره مطالعه، تحقیق یا مونتاژ مقاله است. به عنوان مثال: این مطالعه توسط X  (گرنت شماره X) تامین مالی شد.

منابع

ابتدا منابع استفاده شده در مقاله را بر حسب حروف الفبا (نام خانوادگی اولین نویسنده) مرتب کنید (ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع غیر فارسی) و سپس منابع مرجع در متن توسط اعداد داخل پرانتز مشخص شوند. چند نمونه:

تحقیقات مذاکره شاخه های بسیاری را در بر می گیرد (3).

این نتیجه بعداً توسط بکر و سلیگمن (5) مخالفت شد.

این اثر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است (1-3، 7).

فهرست منابع

فهرست منابع فقط باید شامل آثاری باشد که در متن ذکر شده و آثاری که منتشر شده ­اند یا برای انتشار پذیرفته شده اند. ارتباطات شخصی و آثار منتشر نشده فقط باید در متن ذکر شود. از پاورقی ها یا یاداشت به عنوان جایگزینی برای فهرست مرجع استفاده نکنید. منابع باید بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی اولین نویسنده) مرتب شوند.

به فرمت های منابع زیر توجه کنید:

مقاله ژورنالی منتشر شده

Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009). Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur J Appl Physiol, 105:731-738. https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8

در حالت ایده‌آل، نام همه نویسندگان باید ارائه شود، اما استفاده از «و همکاران» در فهرست‌های طولانی نویسنده نیز پذیرفته می‌شود:

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999). Future of health insurance. N Engl J Med 965:325–329.

مقاله با DOI

Slifka MK, Whitton JL (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. J Mol Med. https://doi.org/10.1007/s001090000086.

کتاب

South J, Blass B (2001). The future of modern genomics. Blackwell, London

یک فصل کتاب

Brown B, Aaron M (2001). The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

سند آنلاین

Cartwright J (2007). Big stars have weather too. IOP Publishing Physics Web. Available at: http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007

اگر از مخفف نام مجله مطمئن نیستید، لطفا از عنوان کامل مجله استفاده کنید.

برای نویسندگانی که از EndNote استفاده می کنند، Springer یک فرمت خروجی ارائه می­دهد که از قالب بندی استنادهای درون متنی و فهرست منابع پشتیبانی می­کند.

نویسندگان محترم در صورتی که مقالات دارای doi یا dor هستند، حتماً در فهرست منابع آن را ذکر کنند.


در فهرست منابع اگر مقاله فارسی هست و به انگلیسی ترجمه شده است عبارت In Persian آورده شود.

شکل­ها

شکل­ها باید با کیفیت بالا باشند (dpi  1200 در اینچ برای تصویر خطی، dpi 600برای مقیاس خاکستری (سایه زنی) و dpi 300 برای رنگ، در اندازه صحیح). شکل‌ها باید در یکی از فرمت‌های فایل ترجیحی ما ارائه شوند: EPS، PS، JPEG، GIF، یا Microsoft Word (DOC یا DOCX).

جداول

 جداول باید به جای کپی کردن آنچه در متن است، اطلاعات جدیدی ارائه دهند. خوانندگان باید بتوانند جدول را بدون ارجاع به متن تفسیر کنند. لطفا فایل های قابل ویرایش را ارائه دهید.

معادلات

 اگر مقاله خود را به عنوان سند Word ارسال می کنید، لطفاً مطمئن شوید که معادلات قابل ویرایش هستند.

واحدها

 لطفا از واحدهای SI (غیر ایتالیک) استفاده کنید. 

هزینه های انتشار

هزینه ارسال و یا هزینه صفحه برای این مجله وجود ندارد اما برای مقالات پذیرفته شده نویسندگان باید مبلغ 7000000 ریال (عضو هیئت علمی، فارغ التحصیل دکترا) یا 5000000 ریال (دانشجوی نویسنده مسئول) بپردازند زیرا این مجله مستقل است. مقالات منتشر شده به صورت رایگان قابل دانلود ظاهر می شوند.

تصاویر رنگی به صورت رنگی در مقاله آنلاین و چاپی شما به صورت رایگان تکثیر خواهند شد.

گزینه های حق چاپ

حق چاپ به شما امکان می دهد از مطالب اصلی خود محافظت کنید و دیگران را از استفاده از آثار شما بدون اجازه منع کنید. نویسندگان باید فرم کپی رایت را پر کنند که نشان می دهد مقاله صرفاً برای این مجله ارسال شده است.    

 

:: نکات قابل توجه:

* در مقاله , قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات مورد توجه ویژه قرار گیرد.

* مجله انواع مقالات پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه و یادداشت علمی را منتشر می کند. مقالات مروری که حداقل 10 منبع آن به پژوهش های چاپ شده مولف یا مولفین اختصاص یافته باشد نیز جهت درج در مجله بررسی می شوند.

* مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در جایی ( داخل یا خارج کشور ) چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در گردهمایی ها ) .همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

* در متن مقاله نباید از واژه های بیگانه که معادل فارسی قابل فهمی دارند ,  استفاده شود.

* در مواردی که در متن مقاله ناگریز از اصطلاحات بیگانه استفاده می شود , بایستی عین اصطلاح نیز نوشته شود و چنانچه از مخفف های استاندارد استفاده گردد , در اولین مورد استفاده معرفی گردد.

* مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است . ایمیل نویسندگان محترم مقاله باید آکادمیک باشد.

* ترتیب چاپ مقالات طبق ضوابط خاص مجله است و به ارزش علمی مقاله و یا شخصیت نویسندگان بستگی ندارد.

* استفاده از مندرجات مجله با ذکر مآخذ آزاد است.

* مقالات دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر داوری می گردد و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسد . تصمیم نهایی برای چاپ مقاله توسط هیئت تحریریه صورت می گیرد.

فقط زمانی که مقاله از نظر علمی پذیرفته شود جهت تأمین بخشی از هزینه های چاپ مجله، از نویسنده مسئول دانشجو مبلغ پنج میلیون ریال  و از نویسنده مسئول فارغ التحصیل دکترا یا عضو هیئت علمی مبلغ هفت میلیون ریال دریافت خواهد شد. برای اعضای انجمن زیست شناسی ایران بیست درصد تخفیف در نظر گرفته می شود (بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، به نام انجمن زیست شناسی ایران، شماره حساب 18620723 ، شماره شبا، IR470180000000000018620723).

(روش پرداخت کارت به کارت: شماره کارت انجمن زیست شناسی ایران 5859837000023297)

(روش پرداخت آنلاین از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب)(جدید)

سیستم داوری این مجله Blind peer review می باشد.

توجه: تمامی مقالات ارسالی به مجله پژوهشهای جانوری قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد و حداکثر مشابهت نگارشی قابل قبول بیست درصد است.