نویسنده = محمد کابلی
تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 121-134

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


بوم‌شناسی لانه‌های زمستان خوابی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 385-395

علی اصغر زارعی؛ محمد کابلی؛ الهام نورانی