کلیدواژه‌ها = فصل تولیدمثلی وغیرتولیدمثلی
ارزیابی زیستگاه دارکوب سبز (Picus viridis) با روش درخت طبقه‌بندی در پارک ملی گلستان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 495-507

حسین وارسته مرادی؛ زهرا سپهری روشن؛ سارا چماته فر