استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 هیئت علمی تمام وقت

چکیده

لاک‌پشت خشکی‌زی Testudo graeca Linnaeus, 1758 به خانواده Testudinidae تعلق دارد. ارزیابی استخوان شناختی مقایسه‌ای می‌تواند صفات سازشی این گونه را آشکار سازد. پژوهش حاضر به استخوان شناسی پساجمجمه ای لاک‌پشت مهمیزدار می-پردازد. در این مطالعه از دو نمونه جمع آوری شده از زیستگاه های منطقه دینور و چهارزبر در استان کرمانشاه استفاده شد. با استفاده از شیوه‌های رایج پاکسازی استخوان، استخوان‌ها جدا و تمیز شدند و بوسیله استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتالی مدل Olympus DP12 Germany عکسبرداری انجام شد. از لحاظ پساجمجمه‌ای، ستون فقرات در گونه T. graeca مجموعا از 55 مهره تشکیل شده است. دنده های گردنی در نمونه های بالغ وجود ندارد. کمربند سینه ای سه بخشی است که از استخوانی شانه ای و غرابی تشکیل شده است. کمربند لگنی بزرگ و سه بخشی است و از استخوان های تهیگاهی، نشیمنگاهی و شرمگاهی تشکیل شده است. استخوان بازو ستبر و مشخصا سیگموئید است. استخوان های زندزیرین و زندزبرین هم در بخش نزدیک و هم در بخش دور محکم به هم متصلند. استخوان های درشت نی و نازک نی طولشان تقریبا هم اندازه است و انتهای نزدیک و دور هر دو استخوان به اندازه زیادی گسترش عرضی دارند. از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که شکل و تعداد استخوان‌های تشکیل‌دهنده پساجمجمه، دست، کمربند سینه‌ای، پا و کمربند لگنی، و سطوح مفصلی استخوان‌های تشکیل دهنده اسکلت خاص گونه می باشد که می‌تواند به علت سازگاری های این گونه با زیستگاه‌های متفاوت حاصل شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Postcranial osteology in Spur-thighed Tortoise (Testudo graeca)

نویسندگان [English]

  • Fariba Radmanesh 1
  • Rasoul Karamiani 2
  • nasrullah Rastegar Pouyani 3

1 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The terrestrial tortoise, Testudo graeca Linnaeus, 1758, belongs to the family Testudinidae. A comparative osteological assessment can reveal the adaptive traits of this species. The aim of this study is to evaluate the postcranial osteology of the spur-thighed tortoise. In this study, two specimens of this species collected from their natural habitat in Dinvar and Chaharzebar regions in Kermanshah Province were used. Using common protocols for bone cleansing, the bones were removed and cleaned, and photographed using a Stereomicroscope model Olympus DP12 Germany equipped with digital camera. Postcranially, the vertebra column in T. graeca consists of a total of 55 vertebrae. Cervical ribs are not present in adults. The thoracic girdle is made up of three parts, the scapula and the coracoid. The pelvic girdle is large and has three parts and is composed of ilium, ischium and pubis. The humerus is thick and distinctly sigmoid. The bones of the radius and ulna are tightly connected in the near and far parts. The tibia and fibula are about the same length, and the near and far ends of both are widely transverse. It can be concluded from present study that the shape and number of bones that make up the postcranium, manus, thoracic girdle, pes and pelvic girdle, and the articular surfaces of the bones are specific to the species that can be the result of adaptation to different habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testudo graeca
  • osteology
  • postcranial
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 186-201
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 30 دی 1400