بررسی روابط بین غنای گونه‌ای و پراکنش پستانداران با تیپ‌های گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، دانشگاه یزد

2 دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

چکیده

زیستگاه یکی از پارامتر‌های کلیدی در جهت حفاظت از گونه‌ها است. برای مدیریت زیستگاه‌ها اولین قدم، تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونه‌ها و تنوع گونه ای است .گیاهان بعنوان با ثبات‌ترین و مهم‌ترین موجودات هر زیستگاه که پناهگاه و غذای موجودات جانوری را تأمین می‌کنند، نقش مهمی در چرخه‌های حیات دارند. این پژوهش از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه و استفاده از آمار موجود از سرشماری حیات‌وحش در سال (1400) انجام شد. بخشی از اطلاعات در مورد پستانداران کوچک و نوع تیپ گیاهی منطقه شکار ممنوع شیرکوه از مطالعات قبلی موجود بودند.30 گونه پستاندار و 19 نوع تیپ‌ گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه وجود داشت. بیشترین تعداد پستاندار در تیپ (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata) دیده شد. تعداد گونه و مقدار شاخص‌های غنا در تیپ‌ (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) بیشتراز بقیه تیپ‌ها بود. نتایج آزمون کروسکال‌والیس نشان داد تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک اختلاف معنی‌داری در سطح 01/0 درصد و شاخص‌های تنوع گونه‌ای و آلاتالو اختلاف معنی‌داری در سطح 05/0 درصد با نوع تیپ گیاهی داشتند. الگو‌های پراکنش غنای ‌گونه‌های جانوری در مقیاس بزرگ تحت‌تأثیر عوامل‌ محیطی متنوعی قرار می‌گیرد و ‌در این منطقه نوع تیپ گیاهی، جهت و عرض جغرافیایی یکی از عوامل مهم در میان آن‌ها بود. تنوع تیپ‌های گیاهی زیاد (19 نوع) باعث غنای زیاد پستانداران منطقه شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on relationship between species richness and distribution of mammals with plant types in Shirkooh Wildlife Refuge

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Alsadat Salari 1
 • Mohammad Hosein Irannezhad parizi 2
 • Bahman Kiani 2
 • Mehdi Zare Khormizi 3

1 Master student of Biodiversity Management and Conservation, Yazd University, Iran

2 Yazd University Faculty of Natural Resources Department of the Environment

3 1 - Yazd Provincial Office of Department of Environment, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Habitat is one of the key parameters for species conservation. The first step for habitat management is to determine the factors affecting the distribution of species and species diversity.Plants, as the most stable and important organisms in any habitat, provide shelter and food for animal organisms and play an important role in life cycles. This research was conducted through field visits, interviews and the use of available statistics from the Wildlife Census in the year 2021. Some information on small mammals and plant type of Shirkuh no-hunting area was available from previous studies. There were 30 species of mammals and 19 species of plants in the Shirkooh Wildlife refug .The highest number of mammals was seen in the type (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata). The number of species and the amount of richness indices in the species (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) was higher than other types. The results of Kruskalovalis test showed that the number of mammals, number of species and also the amount of Man-Henic index at the level of 0.01% and indices of species diversity and Alatalo at the level of 0.05% are significantly different from plant types. The pattern of distribution of animal species richness in large scale and in arid climate is influenced by various environmental factors and in this region the plant type, direction and latitude has been one of the important factors. The great diversity of plant types (type 19) has caused the richness of mammals in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecosystem management
 • Species diversity
 • mammals
 • plant types
 • wildlife refuge
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 372-388
 • تاریخ دریافت: 14 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401