ارزیابی زیستگاه ول آبزیArvicola amphibius (Linnaeus, 1758) در رودخانه شراء خنداب استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اراک

چکیده

پستانداران کوچک بخصوص جوندگان در فرایندهای بوم‌شناختی سیمای سرزمین و زنجیره غذایی نقش بسیار مهم و مؤثر کارکردی منحصربفردی در اکوسیستم ایفاء می‌نمایند. علاوه بر نقش جوندگان ول آبزی پراکنش گسترده‌ای دارد و در بخش-هایی از محدوده پراکنش خود بعنوان آفت محسوب می‌شود. دره شراء زیستگاه مناسبی برای پستانداران آبزی بویژه ول آبزی می‌باشد. این مطالعه از سال 1397 تا سال 1400 در دره شراء حدفاصل بین پل دوآب تا پل جوشیروان در حریم 5/2 کیلومتری رودخانه شراء با استفاده از مدل Maxentبا ‌8 ‌متغیر شیب، ارتفاع، عمق آب، نزدیکی به رودخانه، شاخص پوشش گیاهی(NDVI)، فاصله از جاده، کاربری اراضی و فاصله از روستا انجام شد. نتایج نشان می‌‌دهد دره شراء منتهی‌ الیه جنوب شرقی زیستگاه ول آبزی در ایران می‌‌باشد. اعتبار مدل مطلوبیت زیستگاه مکسنت معادل (994/0) است که نشانگر عملکرد بسیار عالی می‌باشد. مهم‌ترین متغییرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه ول آبزی فاصله از رودخانه است و متغیرهای شیب و فاصله از جاده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ول آبزی بعنوان یک گونه کلیدی برای دره شراء محسوب می‌شود، که با تخریب زیستگاه این گونه در دره شراء، بلایا و مخاطرات طبیعی تشدید می گردد. بنابراین تامین و حفاظت نیازهای زیستگاهی این گونه باعث احیاء و حفاظت از رودخانه شراء خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habitat evaluation of water vole (Arvicola amphibious) in Shara river, Khondab, Markazi province

چکیده [English]

Small mammals, especially rodents, play an important functional role in the ecological processes of the landscape and food chain in the ecosystem. Water vole has a wide distribution and is considered as a pest in parts of its distribution range. The Valley of Shara is a suitable habitat for branch birds, especially of the Arvicola amphibious. This study was conducted from 2018 in the Shara river, Intermediate of between the Duab bridge and the Goshirvan bridge in 2.5km distance from the river, Using of Habitat Biodiversity Modeler (HBM) method, With Modele of Maxent in the Terrset and Arc Gis13.1 softwares , and with variables 8 of such as: slope, elevation, proximity to the river, distance from the road, NDVI, water depth, land use, distance from the village. Results show, The Valley of Shara is the southeastern part of the habitat of the Arvicola amphibious in Iran. The validity of Maxent model is equal to (0.994), which indicates excellent performance. The most important variables affecting the desirability of the water vole habitat is the distance from river. And the variables of slope and distance from road are in the next ranks. The water vole is considered as a key species for Shara valley. that the destruction of the habitat of this species is aggravated by disasters and natural hazards in the valley. Therefore, that providing and protecting the habitat needs of this species will restore and protect the river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shara river
  • Arvicola amphibious
  • Maxent
  • Habitat evaluation
  • Khondab

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402