ارزیابی اثر محافظتی روغن ماهی در برابر سمیت ناشی از هیپوکسی دوران بارداری بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، بخش آناتومی و جنین‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی

2 گروه علوم پایه، بخش آناتومی و جنین‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هیپوکسی در دوران بارداری باعث ایجاد آسیب به سلول‌های تروفوبلاست جفت می‌شود که می‌تواند بر سازگاری مادر با بارداری و سلامت جنین تأثیر منفی بگذارد. روغن ماهی با خواص آنتی‌اکسیدانی خود از اختلالات جنینی در دوران بارداری جلوگیری می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر روغن ماهی بر تغییرات هیستومورفومتریک جفت ناشی از هیپوکسی دوران بارداری در موش صحرایی انجام شد. در این مطالعه تجربی، 24 موش صحرایی ماده باردار نژاد ویستار به 4 گروه کنترل، هیپوکسی، روغن ماهی (1 میلی‌لیتر بر کیلوگرم) و هیپوکسی+روغن ماهی تقسیم شدند. مدل هیپوکسی بین روزهای 6 تا 15 بارداری ایجاد شد و روغن ماهی از طریق گاواژ تجویز شد. در روز بیست بارداری، بررسی‌های مورفومتریک جفت شامل وزن، قطر و ضخامت جفت انجام شد. ساختار بافت‌شناسی جفت‌ها با استفاده از رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. هیپوکسی در دوران بارداری باعث کاهش معنی‌دار وزن، قطر و ضخامت جفت، ضخامت لایه‌های لابیرنت و اسپانژیوم نسبت به گروه کنترل شد (05/0>p). همچنین هیپوکسی به طور معنی‌داری باعث افزایش تعداد سلول‌های غول‌پیکر و ضخامت لایه دسیدوآ شد (05/0>p). تجویز روغن ماهی همراه با هیپوکسی در دوران بارداری باعث افزایش معنی‌دار وزن، قطر و ضخامت جفت، تعداد سلول‌های گلیکوژن و ضخامت لایه‌های لابیرنت و اسپانژیوم و کاهش معنی دار تعداد سلول‌های غول‌پیکر و ضخامت لایه دسیدوآ نسبت به گروه هیپوکسی گردید (05/0>p). هیپوکسی در دوران بارداری می‌تواند اثرات مخربی بر بافت جفت داشته باشد و مصرف روغن ماهی می‌تواند تا حدی از اثرات مخرب هیپوکسی بر بافت جفت جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the protective effect of fish oil against toxicity caused by hypoxia during pregnancy on histomorphometry of rat placenta

نویسندگان [English]

 • Kaveh Khazaeel 1
 • Abbas Sadeghi 2
 • Reza Jahangiri 3
 • Zohreh Ghotbeddin 4

1 Department of Basic Sciences, Division of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Stem Cells and Transgenic Technology Research Center (STTRC), Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Department of Basic Sciences, Division of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Hypoxia during pregnancy causes pathologies in placental trophoblast cells that can adversely affect the maternal adjustments to pregnancy and fetal health. Fish oil prevents fetal disorders during pregnancy with its antioxidant properties. This study was conducted to determine the effect of fish oil on placental histomorphometric changes caused by hypoxia during pregnancy in rats. In this experimental study, 24 pregnant Wistar rats were divided into 4 control groups, hypoxia, fish oil (1 ml/kg) and hypoxia+fish oil. The hypoxia model was established between days 6 and 15 of gestation, and fish oil was administered by gavage. On the 20th day of pregnancy, placental morphometric examinations including weight, diameter and thickness of the placenta were performed. The histological structure of placentas was evaluated using general and specific staining. Hypoxia during pregnancy caused a significant decrease in the weight, diameter and thickness of the placenta, and the thickness of the labyrinth and spongium layers compared to the control group (p<0.05). Also, hypoxia significantly increased the number of giant cells and decidua layer thickness (p<0.05). Administering fish oil with hypoxia during pregnancy significantly increased the weight, diameter, and thickness of the placenta, the number of glycogen cells and the thickness of the labyrinth and spongiosum layers and significantly decreased the number of giant cells, and the thickness of decidua layer compared to the hypoxia group (p<0.05). The hypoxia during pregnancy can have destructive effects on placental tissue, and the administration of fish oil can partially prevent the detrimental effects of hypoxia on placental tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypoxia
 • Histomorphometry
 • Fish oil
 • Placenta
 • Rat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402