کلیدواژه‌ها = شاه میگوی آب شیرین
مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی هپاتوپانکراس شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-44

ابراهیم پیراسته؛ بهنام سلیمی؛ احسان سلیمی ناغانی


بررسی تغییرات ترکیب بدن شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) در سنین و اوزان مختلف

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 270-281

کتایون کریم زاده؛ عسگر زحمتکش کومله؛ علیرضا ولی پور